‘WaddenWerken’ Afsluitdijk door naar 2e fase

Door: Dhv  18-09-2008
Trefwoorden: Afsluitdijk

Visie DHV-Wageningen IMARES-Hosper gooit hoge ogen

De stuurgroep Onderzoek Integrale Verbetering Afsluitdijk heeft het consortium van advies- en ingenieursbureau DHV, kennisinstituut Wageningen IMARES en ontwerpbureau Alle Hosper gevraagd haar visie voor de Afsluitdijk verder uit te werken. Hiermee is een stap verder gezet naar een veilige Afsluitdijk met nieuw natuurgebied en recreatiemogelijkheden. De ideeën van het consortium worden nu verder geconcretiseerd tot een integraal voorstel. Dit wordt gebruikt in het advies dat begin 2009 wordt aangeboden aan staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Tineke Huizinga. De dijk moet worden aangepast om te kunnen blijven voldoen aan de veiligheidseisen voor de toekomst.

‘WaddenWerken’ van DHV-IMARES-Hosper is volgens de Adviescommissie Afsluitdijk (Nijpels) “in integraliteit en sterkte van de onderbouwing op alle criteria de beste visie”. Marjan den Braber (DHV), woordvoerder van het consortium: “We zijn erg trots op dit oordeel en gaan vol ambitie verder aan de slag. We gaan ons nu concentreren op de verdere uitwerking van de plannen, waarbij we ook kijken naar het integreren van andere functies waaronder de winning van duurzame energie.”

Bouwen met de natuur
In de visie ‘WaddenWerken’ staat bouwen met de natuur centraal. Het consortium pleit voor de aanleg van 1500 hectare nieuwe natuur in de vorm van kwelders. Dat zijn begroeide wadplaten waarvan de hoogste delen bij springvloed onderlopen. De kwelders groeien vanzelf mee met de zeespiegel, waardoor ze een duurzame vooroever vormen voor het afzwakken van golven. Daarnaast dient het gebied voor de ontwikkeling van natuur en recreatie. Ook het advies van de Deltacommissie bepleit om meer met natuurlijke processen te werken om de veiligheid van Nederland te waarborgen.

Over de toekomstvisie Afsluitdijk
Rijkswaterstaat werkt samen met de provincies Fryslân, Noord-Holland en de gemeentes Wieringen en Wûnseradiel in opdracht van staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat aan de toekomstverkenning van de Afsluitdijk. In juni hebben acht consortia hun plannen ingediend voor de toekomstvisie van de Afsluitdijk. Aan vier consortia is nu gevraagd hun visie nader uit te werken.


Trefwoorden: Afsluitdijk