Waddenwerken bij de Afsluitdijk

Door: Dhv  23-07-2008
Trefwoorden: Afsluitdijk, Caofeidian

Zeewering door 1500 hectare nieuwe natuur
De aanleg van kwelders aan de waddenzijde van de Afsluitdijk levert Nederland zeewering, een nieuw natuurgebied en recreatiemogelijkheden op. Dat adviseert het consortium bestaande uit advies- en ingenieursbureau DHV, kennisinstituut Wageningen IMARES en ontwerpbureau Alle Hosper aan Rijkswaterstaat in het kader van de marktverkenning Afsluitdijk. In deze verkenning heeft Rijkswaterstaat aan experts in Nederland gevraagd hun plannen voor de Afsluitdijk op te stellen.

Bouwen met natuur
"Het creëren van een brede zachte dijk heeft veel voordelen boven een traditionele dijkverhoging en biedt minstens dezelfde veiligheid", aldus Marjan den Braber (DHV), woordvoerder van het consortium.
In het voorstel pleit het consortium voor de aanleg van 1500 hectare nieuwe natuur in de vorm van kwelders; begroeide wadplaten waarvan de hogere delen alleen nog bij storm onderlopen. Door plantengroei en de aanvoer van slib groeien de kwelders vanzelf mee met de zeespiegel. "Uit ervaring weten we dat deze methode werkt, al honderden jaren zijn er kwelderwerken aan de Groningse en Friese kust en we hebben hier veel meetgegevens van", licht Kees Dijkema, senior onderzoeker van Wageningen IMARES toe.

Impuls voor recreatie
Door de aanleg van de kwelders ontstaat een natuurgebied met een lengte van 30 kilometer, met een beschut fietspad met uitzicht op het wad. Daarnaast stelt het consortium een bezoekerscentrum voor van waaruit je de Waddenwerken kunt volgen. Automobilisten kunnen niet veel zien van de kwelders, omdat zij aan de IJsselmeerzijde van de dijk rijden. Om mobiliteitsproblematiek aan te pakken, die ontstaat op de kruising van scheepvaart en wegverkeer, adviseert het consortium op termijn toegangsbruggen te bouwen. Deze bieden wel uitzicht op het nieuwe natuurgebied.

Haalbaar alternatief
Het concept maakt gebruik van bewezen en eeuwenoude technologie in een modern jasje, die snel toepasbaar is. Daarnaast kan de voorgestelde oplossing binnen de beschikbare budgetten worden gerealiseerd. Daarmee zijn de Waddenwerken een serieus alternatief voor de 'normale' versterking die in 2015 gereed moet zijn. "Wel is het verstandig de aanleg te optimaliseren door met een proefkwelder precies het niveau te bepalen tot waar de mens zand moet aanbrengen en vanaf welke hoogte de natuur het kan overnemen", aldus Jasper Fiselier (DHV), projectmanager van het consortium.

Internationale belangstelling
De belangstelling voor het kweken van duurzame zeewering is groot. DHV werkt op dit moment aan de bouw van kuststad Caofeidian aan de Bohaizee in China. Deze stad wordt op een beschermende eilandenstructuur gebouwd, naar voorbeeld van de Nederlandse wadden. Daarnaast zijn DHV, Wageningen IMARES en Deltares gezamenlijk actief in de Mississippidelta.

Trefwoorden: Afsluitdijk, Caofeidian