De huurwoning als nieuwe melkkoe

Door: Dynamis  12-06-2006
Trefwoorden: Vastgoed, Woningmarkt, Huurbeleid

Dynamis publiceert vandaag haar rapport 'Sprekende Cijfers Woningmarkten 2006-1'. Hierin worden kritische noten bij het nieuwe huurbeleid van Minister Dekker geplaatst. Daarnaast worden in deze vijfde editie van Sprekende Cijfers Woningmarkten 29 regionale koopwoningmarkten onder de loep genomen, zowel bestaande bouw als nieuwbouw.

Op de vraag waar de woningmarkt over 20 jaar zal staan is geen éénduidig antwoord te geven. Wel is zeker dat Nederland er op allerlei fronten anders uit zal zien en dat de woningbehoefte ook sterk zal veranderen. Het is van groot belang dat alle spelers, dus ook de overheid, tijdig inspelen op deze nieuwe ontwikkelingen. Het nieuwe huurbeleid doet dat nog onvoldoende, aldus makelaarsorganisatie Dynamis.
In 65% van de Nederlandse gemeenten zal meer dan een kwart van de woningen worden geliberaliseerd, volgens de Nederlandse Woonbond. Bovendien is het onmogelijk voor de vier grote steden om afspraken te maken met de regio over het huisvesten van huurders die zich geen woning met een vrije markthuur kunnen veroorloven. Volgens de IVBN vermindert het nieuwe huurbeleid de mogelijkheid voor nieuwbouw van huurwoningen. De beleggers worden collectief de markt uitgejaagd. Zij zouden in ruil voor het verder liberaliseren van de markt mee moeten betalen aan de huursubsidies, hetgeen elke rechtsgrond mist. Hierdoor lijkt de huurwoning de nieuwe melkkoe van de minister te worden.
"Van de zeer noodzakelijke maatregelen van minister Dekker blijft door compromissen weinig over. Door beleggers collectief de markt uit te helpen, snijdt zij zichzelf in de vingers", aldus Annemarie van der Veen van Dynamis-partner Boer Hartog Hooft.
Een doel van het nieuwe beleid is het laten verdwijnen van scheefwonen. Toch denkt Cees Kimmel van Dynamis-partner Frisia daar genuanceerd over: "Wij vinden dat hogere inkomens in bijvoorbeeld goedkopere huurwoningwijken juist gewenst zijn. Vaak blijven deze huurders, ondanks de maatschappelijke ontwikkeling die zij doormaken, wonen in dezelfde woning. De lange woonduur in een wijk heeft veelal tot gevolg dat men actief is in het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk. Juist deze groep is van groot belang voor de leefbaarheid in woonwijken".

De Woningmarkt trekt aan
Na analyse van de 29 regio's blijkt dat de gemiddelde transactieprijs voor bestaande bouw stabiel blijft rond de € 228.000,-. Opvallend is dat dit niet voor elk woningtype het geval is, zo daalde de prijs van rijwoningen het laatste halfjaar gemiddeld met € 10.000,- . Het laatste halfjaar liet een aantrekkende markt zien. Het aanbod van bestaande bouw nam 2% af, terwijl de opnames 1% hoger uitkwamen. Het aantal aangeboden nieuwbouwwoningen daalde met 11%, de opname steeg sterk met ongeveer 50% en kwam in de Dynamis-regio's uit op ruim 10.000 nieuwbouwtransacties, aldus deze makelaarsorganisatie.

Trefwoorden: Huurbeleid, Vastgoed, Woningmarkt

Contact Dynamis

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share