EVC voor hypotheekadvies gaat van start

Door: Ecabo  01-11-2006
Trefwoorden: Financiële Dienstverleners

Ervaren financiële dienstverleners kunnen nu diploma's behalen die gebaseerd zijn op erkenning van hun verworven competenties (EVC). Dat is mogelijk geworden doordat de minister van Financiën de eerste toetstermen voor de Wet financiële dienstverlening (Wfd) heeft vastgesteld.
Kenniscentrum ECABO verzorgt de EVC-beoordelingen.

Het EVC-traject van ECABO is de eerste officiële procedure waarmee financiële dienstverleners hun werkervaring kunnen laten toetsen. Daarmee besparen ze tijd en geld, doordat overbodige bijscholing wordt voorkomen.
De EVC-procedure van ECABO wordt dan ook ondersteund door de brancheorganisaties NVA en NBVA.

Bij het EVC-traject worden drie instrumenten ingezet: een portfolio met bewijsstukken, een door de kandidaat uitgewerkte casus en een stevig assesmentgesprek met experts uit de beroepspraktijk, die ook getraind zijn als assessor. Deze toetsing geeft een betrouwbaar en compleet beeld van iemands competenties op het vakgebied.

Met een 'scan' via internet kunnen kandidaten vooraf bepalen of zij genoeg deskundigheid bezitten om voor het EVC-traject in aanmerking te komen (www.wfd-competentiescan.nl ).

De eerste kandidaten krijgen op 2 en 3 november hun assessmentgesprek.
Wanneer de assessoren van ECABO vaststellen dat een kandidaat beschikt over de vereiste competenties, krijgt deze voor de getoetste Wfd-module het diploma van de stichting EBFS. Deze exameninstelling is door ECABO opgericht en door de minister van Financiën geaccrediteerd. EBFS is de enige exameninstelling die met EVC werkt.

De toetstermen die nu zijn vastgesteld, vormen de basis voor de diploma's die door de Wet Financiële dienstverlening worden vereist. Ze zijn dus ook bepalend voor de EVC-beoordeling. In eerste instantie wordt alleen de Wfd-module Hypotheken getoetst. Bij gebleken behoefte zal ECABO ook voor andere modulen EVC aanbieden.

ECABO was een van de pioniers van EVC in Nederland. Inmiddels maken steeds meer bedrijven gebruik van dit HRM-instrument om de competenties van hun medewerkers te laten meten. De overheid stimuleert de toepassing met ingang van 2007 door middel van een belastingkorting, omdat EVC een krachtig en efficiënt middel is om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter te laten aansluiten.

Trefwoorden: Financiële Dienstverleners