HET Instrument wordt in mei 2008 grootser dan ooit

Door: Fhi, Federatie Van Technologiebranches  09-11-2007
Trefwoorden: Fhi

Wereldvermaarde Nederlandse beurs beslissende factor in kenniseconomie

De enige grote technologiebeurs van Nederland, HET Instrument, wordt in 2008 in het voorjaar gehouden. In de voorbereiding van dit grote evenement vond op 6 november in Rotterdam een presentatie plaats waaruit bleek hoe cruciaal de beurs en de branches die zich daar presenteren zijn geworden voor de ontwikkeling van de Nederlandse kenniseconomie. Bijzonder element daarbij is de verbinding tussen de federatie van technologiebranches FHI en de beurs HET Instrument: al sinds 1956 is het brancheorganisatie die het evenement zelf volledig organiseert. Vooral de inhoudelijke kwaliteit en de betrokkenheid van de bedrijven wordt er door geoptimaliseerd. Inmiddels blijkt nu ook dat deze verbinding het mogelijk maakt dat de kennis leverende bedrijven direct het beleid in Den Haag kunnen helpen vorm te geven.

Uit hetgeen werd gepresenteerd op 6 november, bleek dat de beurs en het congresprogramma internationaler en grootser dan ooit gaat worden. Onder het motto ‘mensen maken kennis’ zijn imposante demostands in voorbereiding en wordt gewerkt aan een congresprogramma dat vooral interactief zal zijn. Vanuit de specialismen van de exposerende branches, Industriële Elektronica, Industriële Automatisering en Laboratorium Technologie, wordt een breed scala aan technologie toepassingsgebieden geadresseerd in industrie, utiliteit, wetenschap en zorg: de hele kenniseconomie.

“Machines, automaten en fabrieken maken producten, maar mensen maken kennis”. Met deze stelling maakte Gejan Starink, bestuurslid van de FHI-branche Industriële Automatisering duidelijk hoe de beurs HET Instrument en zijn branche bijdragen aan de oplossing van het arbeidsmarktprobleem in Nederland en West Europa. “Via automatisering maken we laagwaardig technisch werk overbodig, waardoor we ons kunnen concentreren op het beschikbaar krijgen en houden van hoger en beter opgeleide kenniswerkers in de technologie”. Starink is branchebestuurslid vanuit zijn dagelijkse verantwoordelijkheid als directeur van Panasonic Electric Works Sales West.

In de branche Laboratorium Technologie speelt hetzelfde. Peter Krabbenborg, werkzaam bij Varian B.V. en bestuurslid van de Labbranche binnen FHI: “Er is een groeiende behoefte aan hoogwaardige laboratoriummedewerkers. Wij bieden inmiddels als leveranciers van apparatuur complete opleidingen aan. Het blijkt zelfs voor te komen dat er bij laboratoria en universiteiten apparaten staan die niemand kan bedienen …!!”
Krabbenborg ziet kansen voor Nederland om uit te groeien tot één groot ‘labland’. “Mensen maken kennis in het lab en zonder laboratorium geen kenniseconomie” was zijn uitsmijter, gebaseerd op marktcijfers.

FHI-directeur Kees Groeneveld vertelde dat hij bezig is de problematiek ook in Den Haag, bij het kabinet Balkenende hoog op de agenda te krijgen. “Het is ons gelukt om in het regeerakkoord opgenomen te krijgen dat er een speciale taskforce komt voor technologie, onderwijs en arbeidsmarkt. Nu het aankomt op het uitwerken van een programma daarvoor, blijkt hoe weinig mensen in het bestaande polderlandschap begrip hebben van wat technologie inhoudt en waar technologen werkzaam zijn. Premier Balkenende stelt zich in elk geval zelf wel open voor onze boodschap, maar we zullen de klanten van onze lidbedrijven, de bezoekers van de beurs HET Instrument, hard nodig hebben om duidelijk te maken dat de toekomst van onze kenniseconomie afhangt van het beschikbaar maken van meer technologen in plaats van technici”.

FHI verwacht van 20 tot en met 23 mei komend jaar zo’n 25.000 technologen in de Jaarbeurs Utrecht te ontvngen. Ruim tachtig procent daarvan komt als bezoeker en de rest als medewerker van de exposanten.

Voor meer informatie:
FHI, Linda Dekker
Telefoon: (033) 465 75 07
E-mail: l.dekker@fhi.nl

Trefwoorden: Fhi

Contact Fhi, Federatie Van Technologiebranches

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share