‘Werkstress onder de duim’ wint HRM-prijs O&O-fonds GGZ

‘Werkstress onder de duim’ wint HRM-prijs O&O-fonds GGZ van Ggz Nederland

Door: Ggz Nederland  22-11-2006
Trefwoorden: Hrm, Medezeggenschapsprijs

GGZ Oost-Brabant heeft 250.000 euro gewonnen met het vernieuwende HRM-project ‘Werkstress onder de duim’. De Mondriaan Zorggroep ontvangt 25.000 euro voor haar voorstel ‘Kenniscentrum Centrale Ondernemingsraad’.
De prijzen zijn uitgeloofd door het O&O-fonds GGZ, dat met deze prijzen vernieuwingen op de arbeidsmarkt en in de medezeggenschap wil stimuleren. Op deze manier kan de GGZ-sector voor huidige en toekomstige werknemers aantrekkelijker worden.


Het O&O-fonds GGZ is in 2005 opgericht door de sociale partners in de GGZ. Het heeft zichzelf tot taak gesteld om het arbeidsmarktbeleid in de sector vorm te geven. Dat doet het fonds onder andere door projecten te ondersteunen die gericht zijn op het bevorderen van de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.
Op woensdag 22 november organiseert het O&O-fonds GGZ een innovatiedag in Musis Sacrum te Arnhem. Tijdens deze dag zullen de winnaars bekend worden gemaakt van twee prijsvragen die het fonds begin dit jaar heeft uitgeschreven.Prijzen voor vernieuwende HRM-projecten en prijzen voor vernieuwende medezeggenschapsprojecten.

Bij de HRM-projecten gaat de eerste prijs (250.000 euro) naar GGZ Oost-Brabant in Rosmalen voor het project Werkstress onder de duim.
Dit project heeft als doel een digitaal zelfhulpprogramma te ontwikkelen voor de aanpak van werkstress, zodat werknemers in de GGZ zelfstandig en op maat werkstress kunnen aanpakken door middel van een internetcursus in eigen tempo, in de eigen omgeving en op zelf gekozen tijdstippen.
Hoewel het onderwerp als zodanig al veel belangstelling geniet, is het in de uitwerking een goed project voor de branche. Dit heeft vooral te maken met de wijze waarop het onderwerp wordt aangepakt. Medewerkers kunnen er zelf mee aan de slag en het onderwerp kan hierdoor makkelijker bespreekbaar gemaakt worden in de organisatie. Het bijzondere aan dit project is volgens de jury, dat werknemers via een digitaal programma met werkstress leren omgaan.

De prijs zal worden uitgereikt door Andree van Es, voorzitter GGZ Nederland

 

Medezeggenschapsprijs
Uit de inzendingen voor de ‘medezeggenschapsprijs’heeft de jury het project Kenniscentrum Centrale Ondernemingsraad van de Mondriaan Zorggroep uit Heerlen als beste beoordeeld. Dit project krijgt dan ook de eerste prijs (25.000 euro). Deze prijs zal worden uitgereikt door Edith Snoey, voorzitter AbvaKabo FNV.

De OR van de Mondriaan Zorggroep wil verdere ontwikkeling van medezeggenschap en interactieve participatie van medewerkers stimuleren. Dit wil men bereiken door middel van het ontwikkelen van een interactieve intranetsite, waarop alle kennis, kunde en competenties van OR-leden en projectgroepen toegankelijk in kaart zijn gebracht. Feitelijk wil men een kennisdatabank opzetten, waarin alle vergaarde kennis en informatie wordt opgeslagen, zodat nieuwe OR-en niet steeds op nul hoeven te beginnen. Een dergelijke interactieve databank kan een stimulerende voorbeeldfunctie hebben voor OR-en in de gehele sector.

Meer prijzen
Ook enkele andere instellingen ontvangen een prijs: een aantal samenwerkende RIBW-en voor het project ‘Medewerker klaar voor de toekomst’, GGZ Regio Breda voor het project ‘Rendement van arbeid verhogen en lasten verlagen’, GGZ Dijk en Duin met het project ‘+ Klus’ en GGZ Eindhoven voor het project ‘Het opzetten van een portfolio om de verworven competenties opgedaan tijdens de OR-periode vast te leggen’.

Meer informatie over het O&O-fonds is te vinden op de website:www.werkenindeggz.nl
Op deze site wordt na 22 november ook informatie gegeven over de diverse projecten die een prijs hebben gekregen.

Voor meer informatie:
Jeanette Daggelder, tel. 033-460 89 68, e-mail: [email protected]
Alphons Rommelse, hoofd Communicatie GGZ Nederland, tel. 06-12 82 03 76, [email protected]

[email protected]------------------------------------------------
NOOT voor de redactie: U wordt van harte uitgenodigd het middagprogramma van de Innovatiedag en de prijsuitreiking bij te wonen op woensdag 22 november in Musis Sacrum, Velperbuitensingel 25 te Arnhem.
Het middagprogramma begint om 13.30 uur, de prijsuitreiking om 14.45 uur.

Vanaf 16.00 uur zijn de prijswinnaars beschikbaar voor interviews met de pers

Trefwoorden: Hrm, Medezeggenschapsprijs