Bedrijfsleven Amersfoort omarmt weekendschool Petje Af

Door: Heelhelder | Duidelijkheid In Communicatie  14-05-2007
Trefwoorden: Jongeren, Jeugd, Mbo

Bedrijfsleven Amersfoort omarmt weekendschool Pet'je Af!
Sponsorbrunch voor uniek onderwijsproject resulteert in € 3.000,00 en concrete steuntoezeggingen.

De kinderen van Weekendschool Pet'je Af ontvingen op moederdag een vijftigtal gasten voor de '1e officiële Stichting Pet'je Af Vriendenbrunch". De feestelijke zondagmiddagbrunch in Stadscafe de Observant had als doel bedrijfsleven en politiek nader kennis te laten maken met de activiteiten van Weekendschool Pet'je Af hen te enthousiasmeren voor financiële en praktische ondersteuning van de weekendschool. Met een opbrengst van € 3.000,00, verschillende concrete steuntoezeggingen en waardevolle contacten kunnen de vrienden van Stichting Pet'je Af terugkijken op een geslaagd initiatief.

Weekendschool Petje Af ontvangt opbrengst sponsorbrunch

 

Enerverende dag kinderen Pet'je Af.

Voor de kinderen van de Weekendschool was het een enerverende dag: Om half tien 's ochtends brengt Besseling Touringcars-Taxi-Koeriersdienst met een luxe touringcar de kinderen naar Catering Kroonenburg in Leusden . Onder begeleiding van de Chef-Kok Martien Vigerio en zijn team treffen zij de voorbereidingen voor een uitgebreide brunch. Uitgelezen hapjes en een keur vangerechten, al dan niet halal bereid, worden in rap tempo klaar gemaakt.Immers klokslag twaalven moeten zij paraat zijn om hun gasten in Stadscafe de Observant te ontvangen. Iets voor de deadline is alles gereed en gaat de hele groep met de touringcar richting centrum van Amersfoort. Daar wordt met Walrick Halewijn en zijn team nog even snel de ontvangstinstructies en de taakverdeling doorgenomen. Terwijl de eerste gasten, ouders, ondernemers en ook enkele raadsleden al binnendruppelen, wordt achter de schermen nog de laatste hand gelegd aan de tafelschikking en worden
enkele kinderen door een cameraploeg geinterviewd. Giegelend van spanning worden de gasten ontvangen en naar hun plaats geleid. De eerste gang kan worden geserveerd! De kinderen wijden zich professioneel aan hun taak. Schijnbaar moeiteloos bedienen ze hun gasten en serveren ze gang na gang.

Kinderen Weekendschool Petje Af ontvangen gasten professioneel

 

Jongeren weekendschool maken de toekomst!

Tussen de gangen door vertellen Daan van de Voort en Walter Roza, oprichters van de weekendschool Pet'je Af , over hun initiatief en het belang van het project. Stichting Pet'je Af wil laten zien dat iedereen waardevol is en een eigen verantwoordelijkheid draagt in deze maatschappij. Door te investeren in jongeren krijgen zij de kans om hun eigen wereld te vergroten, Weekendschool Pet'je Af doet dat op een unieke manier. Met hele praktische projecten komen de kinderen op een inspirerende manier in aanraking met andere mensen, beroepen en sociale omgevingen. Gedurende een periode van drie jaar gaan de kinderen elke zondag aan het werk. De ene week een theoretische les, bij voorbeeld over werken in de horeca en gastheerschap, de volgende week heel praktisch: daadwerkelijk aan de slag en zelf gasten ontvangen en een brunch serveren. Zo zijn de kinderen de afgelopen maanden samen met de wijkagenten van Randenbroek op bezoek geweest op het hoofdbureau van politie, hebben ze een dag meegelopen in verzorgingstehuis de Koperhorst en hebben ze in het Amsterdamse wetenschapscentrum Nemo veel opgestoken over techniek. Van al hun uitstapjes wordt door de kinderen zelf een uitgebreid verslag gemaakt dat aan het eind van het lesblok aan hun ouders en buurtbewoners wordt gepresenteerd. Door de projecten omen de kinderen niet alleen in aanraking met verschillende beroepen en mensen uit andere maatschappelijke geledingen, maar maken ze ook kennis met voor hen minder bekende leef- en werkwijzen. Vaardigheden, interesses en mogelijkheden worden zo op een inspirerende wijze ontdekt. Dat verruimt niet alleen hun blik op de wereld, maar vergroot ook hun kansen op een goede toekomst.

Inbedding weekendschool in maatschappelijk netwerk

Stichting Pet'je Af is in januari van start gegaan met een groep van 16 kinderen uit de achterstandswijk Randenbroek. De weekendschool draait nu op de inzet van vrijwilligers en de steun van enkele bedrijven. Na de zomer willen Daan en Walter het project verder professionaliseren en uitbreiden naar vier groepen. Om dit te realiseren is steun vanuitbedrijfsleven en politiek onontbeerlijk. Niet alleen vanwege de financiering van het project, maar ook om een goede inbedding in de maatschappij te kunnen garanderen. Experts vanuit het bedrijfsleven, organisaties die bereid zijn om tijd en energie te steken in de kinderen en hen willen helpen hun horizon te verruimen, vormen de spil van de Weekendschool. 

Concrete steun voor weekendschool

Het initiatief van de weekendschool blijkt aan te slaan. Zo kregen de kinderen tijdens de traditionele lintjesregen een kinderlintje uitgereikt door de Burgemeester Van Vliet en kan Stichting Petje Af dankzij een motie van VVD-Raadslid Daniële van Wijngaarden, kan de weekendschool rekenen op een gemeentelijke startsubsidie van € 7.500,00. Tijdens de sponsorbrunch bleek het enthousiasme van de kinderen en de aanpak van Daan en Walter ook de aanwezige ondernemers en politic aan te spreken. Naast een cheque van € 3.000,00, de opbrengsten van de brunch, zijn de eerste concrete toezeggingen voor ondersteuning, in geld, faciliteiten of politieke steun binnen.

Vrienden van Stichting Pet'je Af!

De vrienden van Stichting Pet'je Af" is een groep van betrokken ondernemers en politici uit Amersfoort die het initiatief van de Weekendschool een warm hart toedragen en zich geheel belangeloos inzetten voor de verdere uitbouw van de activiteiten van de stichting. Initiatiefnemers Daniële van Wijngaarden, Mels Niessen, Paul Joosten en Paul van Heel organiseren met enige regelmaat activiteiten om de weekendschool onder de aandacht te brengen van politiek en bedrijfsleven. Inmiddels weten zij zich gesteund door groeiend aantal ondernemers.


Zie ook:

aanvullende informatie (niet voor publicatie)
Fotomateriaal:
Fotoreportage 1e Officiële Vriendenbrunch:http://www.flickr.com/photos/petjeaf
hoog resolutie beeldmateriaal op aanvraag beschikbaar via paulvanheel (at) heelHELDER.nl

Achtergrond informatie Stichting Pet'je Af:
Website Stichting Pet'je Af: http://www.stichtingpetjeaf.nl Contactinformatie

Stichting Pet'je Af
Postbus 171, 3800 AD AMERSFOORT
Bezoekadres (op afspraak), Pet'je af locatie Randenbroek, Wagnerstraat 18 Amersfoort
Daan van der Voort (daan@stichtingpetjeaf.nl / 06 199 22 985)
Walter Roza ( walter@stichtingpetjeaf.nl) / 06 427 28 642)


Vrienden van Stichting Petje Af
Paul van Heel (paulvanheel (at) heelHELDER.nl / 06 303 88 235)
Mels Niessen ( m.niessen (at) projectcom.nl / 06 188 10 741)
Paul Joosten (pauljoosten (at) dutopia.nl)
Daniëlle van Wijngaarden (d.vanwijngaarden (at) raad-amersfoort.nl)

Trefwoorden: Achterstandswijk, Allochtoon, Autochtoon, Jeugd, Jongeren, Leerachterstand, Maatschappelijk Betrokken Ondernemers, Maatschappelijk Draagvlak, Mbo, Onderwijsproject, Schooluitval, Sponsoring, Toekomstperspectief, Weekendschool,

Contact Heelhelder | Duidelijkheid In Communicatie

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share