DE ERVARINGSDAG EN NOMOBLISSCITY

DE ERVARINGSDAG EN NOMOBLISSCITY van Mobbing Op De Werkvloer

Door: Mobbing Op De Werkvloer  17-02-2009
Trefwoorden: Werkplek, Pesten, Werkvloer

Mobbing (pesten) op het werk wordt onvoldoende onderkend binnen het bedrijfsleven.
Er heerst ten aanzien van ongewenst gedrag vaak een mentaliteit van ‘pappen en nat houden’.
De redenen waarom er wordt gepest, liggen vaak sterk verankerd in de bedrijfscultuur.
Dit maakt het niet vanzelfsprekend dat werkgevers gaan kijken naar de oorzaken van ongewenst
gedrag. Dan moet je werknemers durven aanspreken op hun gedrag en bereidwillig zijn om ook je
eigen handelen als werkgever tegen het licht te houden.
Dergelijke interventies staan niet op het verlanglijstje van een werkgever!
Zeker niet in een periode van financiële crisis.
De makkelijkste oplossing is door de problematiek te marginaliseren tot een arbeidconflict.
Zo voorkom je als werkgever dat je dieper moet gaan kijken in de organisatie en zet je het slachtoffer
bewust op een zijspoor. Het arbeidsconflict leidt dan bijna altijd tot ontslag of in het meest gunstige
geval tot een herplaatsing binnen het bedrijf of outplacement.
Met de Ervaringsdag willen we ondermeer inhaken op de dilemma’s waar gedupeerden mee te
maken krijgen. Maar het is vooral ook een dag van contacten leggen, nieuwe ervaringen opdoen en
kijken naar de toekomst.
De community Nomoblisscity staat voor ‘de gelukzalige stad zonder mobbing’. Iedereen kan hier lid
van worden. Het is een digitale stad voor discussie, bloggen, chatten en nog veel meer.
Op de sites van www.mobbingopdewerkvloer.nl en www.sonartc.nl staat informatie over de
ervaringsdag. De link naar Nomoblisscity is: http://nomoblisscity.ning.com

Mobbing op de Werkvloer
Kattenbroekerpoort 4
3824 DA AMERSFOORT
Tel: 033 - 2013090
Mobiel: 06 – 5345 6109
E-mail: contact@mobbingopdewerkvloer.nl

Sonar T.C.
Anklaarseweg 95a
7317 AS APELDOORN
Tel: 055 - 355 9508
Mobiel: 06 - 5462 0731
E-mail: contact@sonartc.nl

Trefwoorden: Arbeidconflict, Ervaringsdag, Gedupeerde, Mobbing, Nomoblisscity, Pesten, Pestgedrag, Slachtoffer, Weggepest, Werkplek, Werkvloer,

Contact Mobbing Op De Werkvloer

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share