Priox en Universiteit Maastricht worden kennispartners

Door: Priox  23-03-2007
Trefwoorden: Dashboard, Ketenbeheer, Regiemanagement

Amersfoort, 23 maart 2007 – Priox, leverancier van een softwaresysteem op het gebied van ketenbeheer en regiemanagement is onlangs een samenwerkingsverband aangegaan met de faculteit MICC van de Universiteit Maastricht. De samenwerking wordt praktisch ingevuld met een gastcollege en toetsing van de Priox Graphical User Interface (GUI) door de studenten. Met deze samenwerking willen beide partijen de technologische ontwikkeling op het terrein van servicemanagement aanmoedigen.

Om de ervaringen van Priox op het gebied van kennistechnologie te delen met de studenten zal het bedrijf een aantal gastcolleges verzorgen over schadebeperking bij uitval en improductiviteit met behulp van kennistechnologie en kennismanagement. Ook bestaat de mogelijkheid voor studenten om een scriptie te schrijven, een studieproject of onderzoek uit te voeren bij of in samenwerking met Priox.

De gebruikersinterface van de Priox Service Management Suite wordt door de studenten aan de Universiteit Maastricht getoetst op gebruiksvriendelijkheid, functionaliteit en logica. De studenten kunnen zo de theorie over de interactie tussen mens en machine in de praktijk toetsen en aantonen wat er in de werking van de Priox GUI geoptimaliseerd dient te worden. Ook wordt er gekeken hoe er met meldingen kan worden omgegaan. De studenten onderzoeken of het Priox tool in staat is om een zo optimaal mogelijke tijdreductie bij het oplossen van meldingen en uitval te realiseren.

Met deze samenwerking heeft de Universiteit Maastricht opnieuw een contactmoment met het bedrijfsleven en kan Priox zijn toepassingen wetenschappelijk toetsen. “Twee vliegen in een klap” aldus Antoine Jansen, commercieel directeur Priox. “Hiermee geven wij verder inhoud aan het onderscheidend vermogen als service management software leverancier door een significante bijdrage te leveren aan de service management industrie. De samenwerking met de Universiteit Maastricht is hier een uitstekend voorbeeld van.”

Prof. E.O Postma van de Universiteit Maastricht: “Door in zee te gaan met Priox kunnen we de studenten kennis laten maken met de praktijk op het gebied van de service management industrie. De cases sluiten naadloos aan op de gegeven theorie en hebben zo een toegevoegde waarde voor de studenten. Samen met Priox kan de MICC kennistechnologie binnen het vakgebied Service Management promoten.”

---------------------------

Over Priox
Priox levert de Priox Service Management Suite. Een geavanceerd service management platform waarbij de geboden functionaliteit via de windows client 100% gelijk is aan de web client. Priox is gebaseerd op de open .Net technologie en biedt via een overzichtelijk dashboard waarmee organisaties de regie kunnen voeren over de prestaties van outsourcing leveranciers. Priox combineert de data uit de diverse servicedesk applicaties en koppelt deze gegevens aan de bedrijfsdoelstellingen. En daarmee is Priox het eerste dynamische outsourcing management tool in zijn soort. Priox is ontworpen door een team enthousiaste experts op het gebied van ITIL-ISO/IEC20000, Cobit en Sarbanes Oxley. Omdat Priox communicatie afhandelt via XML berichten, kunnen alle mogelijke programma’s die ook XML ondersteunen eenvoudig worden gekoppeld. Priox voldoet aan de ITIL normen en de Pink Verified Enhanced normering. Kijk voor meer informatie op www.priox.nl

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:
Marcommit PR
Ingeborg Schrijver
035-5822730
priox@marcommit.nl

Trefwoorden: Dashboard, Ketenbeheer, Regiemanagement, Sofwaresysteem,

Contact Priox

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share