SWV de Meierij gaat zorgleerling beter in beeld brengen

SWV de Meierij gaat zorgleerling beter in beeld brengen van THORAX informatieprojecten & advies

Door: THORAX informatieprojecten & advies  17-04-2009
Trefwoorden: Volgsysteem, zorgleerling, informatieadvies

Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs de Meierij uit de regio 's Hertogenbosch gaat op een nieuwe manier probleemscholieren, zogenoemde zorgleerlingen, in kaart brengen. De Meierij heeft hierbij gekozen voor de webapplicatie SWVregistratie.nl dat wordt geïmplementeerd onder de begeleiding van THORAX informatieprojecten & advies. Beide partijen hebben de intentie uitgesproken voor aanvang van het nieuwe schooljaar 2009/2010 de applicatie, op maat gemaakt voor de Meierij, op te leveren.

heeft als doel het bieden van passend onderwijs en zorg voor alle leerlingen binnen de regio, waardoor zij in staat zijn in de toekomst een gekwalificeerde plek op de arbeidsmarkt te bemachtigen. Door de webapplicatie wordt de status van alle zorgleerling inzichtelijk, wordt duidelijk welk pad elke individuele zorgleerling heeft afgelegd en kan de gebruiker zien wat de mogelijke vervolgroutes zijn. Daarnaast krijgt de Meierij zicht op beleidsinformatie, zoals Hoeveel leerlingen zijn er in bespreking bij de diverse ZAT's? Hoeveel leerlingen zijn er totaal 'onderweg'?

Dr. C.M.M. van Grinsven, directeur van het samenwerkingsverband, is erg content met de keuze: “Deze applicatie zorgt ervoor dat wij niet continu gegevens dubbel moeten invoeren. Bovendien hebben wij door SWVregistratie.nl de zorgleerlingen straks vroegtijdig in beeld en kunnen wij zodoende een passend zorgaanbod ontwikkelen.”

De zorgcoördinatoren van de ZorgAdviesTeams (ZAT’s) leveren de aanvraagformulieren nu nog apart aan bij het Advies & Consultatie Team van de Meierij. Straks zullen de ZAT’s dit rechtstreeks gaan invoeren in . ZAT's zijn multidisciplinaire teams die aansluiten bij de leerlingenzorg van het onderwijs. In de teams zitten professionals die zorg en ondersteuning bieden aan kinderen, jongeren en hun ouders.

Het werkgebied van de Meierij bestaat uit de gemeenten ‘s-Hertogenbosch, Boxtel, St. Michielsgestel, Schijndel, Vught en Zaltbommel. De Meierij is, na het Samenwerkingsverband Arnhem, Betuwe en Veluwe, het tweede samenwerkingsverband dat door THORAX informatieprojecten & advies wordt aangesloten op SWVregistratie.nl.

De afbeelding bovenin dit nieuwsbericht is afkomstig van Samenwerkingsverband Arnhem, Betuwe en Veluwe. Een vergrote weergave van deze afbeelding is te bereiken via hyperlink.

Trefwoorden: informatieadvies, Volgsysteem, zorgleerling,

Contact THORAX informatieprojecten & advies

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share