Vijf nieuwe ketenpartners bij ketenregistratie huiselijk geweld Apeldoorn aangesloten

Door: THORAX informatieprojecten & advies  25-11-2008
Trefwoorden: Koppeling, Huiselijk Geweld

Deze maand hebben vijf nieuwe organisaties binnen het project Ketenregistratie huiselijk geweld Apeldoorn de mogelijkheid gekregen om gegevens uit te wisselen met het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) en de overige ketenpartners. Dat is een ruime verdubbeling van het aantal organisaties dat al was verbonden binnen de keten huiselijk geweld in Apeldoorn. Hierdoor is binnen de keten de doelstelling om huiselijk geweld zoveel mogelijk te voorkomen, of anders in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld te hebben weer een stap dichterbij gekomen.

De vijf organisaties, waarvoor recent de mogelijkheid tot gegevensuitwisseling is gerealiseerd, zijn: Slachtofferhulp Nederland regio Oost, Leger des Heils regio Stedendriehoek, Reclassering Midden-Oost Nederland, MEE Veluwe en Huisartsen. Deze vijf organisaties doen dit in navolging van het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld, Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe, Politie Noord-Oost Gelderland en Hera (vrouwenopvang), die allen overigens een volledige koppeling hebben.

De vijf organisaties kunnen nu met behulp van een externe toegang informatie over cliënten opzoeken en meldingen doen van huiselijk geweld binnen de webdatabase van het ASHG. Deze is ontstaan door de realisatie van externe toegang tot de ASHG-applicatie en is ontwikkeld door Datawerken. Later dit jaar zullen ook GGNet en Vérian van deze externe toegang gebruik gaan maken.

Voor enkele organisaties die gebruik maken van externe toegang is dit een voorloper op het daadwerkelijk koppelen van hun eigen registratiesysteem aan de webdatabase. Een dergelijke koppeling tussen het ASHG en de ketenpartners werd al eerder gerealiseerd bij de eerder genoemde organisaties MD Veluwe, Politie en Hera. In de nabije toekomst zal dit ook voor het Advies en Meldpunt Kindermishandeling Gelderland en Bureau Jeugdzorg Gelderland het geval zijn. In de latere toekomst zullen ook nog enkele andere organisaties, zoals o.a. Kairos en RIBW Oost-Veluwe via deze koppeling aansluiten. Deze koppeling voorkomt dat een organisatie gegevens over cliënten meerdere malen moet invoeren en biedt de mogelijkheid tot het geautomatiseerd uitvoeren van informatieverzoeken.

THORAX informatieprojecten & advies is een adviesbureau dat is gespecialiseerd in informatisering. THORAX fungeert als programmamanager in het project Ketenregistratie Huiselijk Geweld en biedt sinds 1992 informatieadvies aan en geeft ondersteuning bij informatieprojecten. Zij hebben middelgrote en grote dienstverlenende organisaties als klant en richten zich vooral op de welzijnssector, de (jeugd)zorg en gemeenten. THORAX begeleidt organisaties die samenwerken in een (hulp)keten. Tevens ondersteunt THORAX individuele hulpverlenende organisaties, zoals jeugdzorgaanbieders en maatschappelijke dienstverleners.

Trefwoorden: Huiselijk Geweld, Koppeling

Contact THORAX informatieprojecten & advies

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share