Persbericht CBOV

Persbericht CBOV van Cbov

Door: Cbov  27-11-2007
Trefwoorden: Hypotheek, Overbruggingskrediet, Dubbele Woonlasten

 

Bericht voor de pers (algemene versie)

 

KOP:

Overbruggingsgarantie bevordert doorstroming woningmarkt

 

De zorg over dubbele woonlasten is voor veel mensen die een huis willen kopen of verkopen een drempel. De Overbruggingsgarantie, door makelaars ontwikkeld met instemming van het juridisch bureau KNB Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, ruimt deze zorg definitief uit de weg. De Overbruggingsgarantie biedt kopers extra financiële zekerheid en tijd om de eigen woning te verkopen. De verkoper die de Overbruggingsgarantie verleent, maakt het aanbod daarmee aantrekkelijk voor een grotere groep gegadigden. In de praktijk zal dit leiden tot een kortere verkooptijd. Dat is goed nieuws in een tijd dat de doorstroming op de woningmarkt een impuls kan gebruiken. 

 

Compensatie dubbele woonlasten

Het principe van de Overbruggingsgarantie is eenvoudig. De verkoper van een woning besluit in overleg met de makelaar om de woning inclusief de Overbruggingsgarantie aan te bieden. Dankzij de Overbruggingsgarantie worden eventuele dubbele woonlasten binnen de afgesproken garantietermijn door de verkoper aan koper vergoed, zolang die zijn of haar eigen woning nog niet heeft overgedragen. Marco van Driel, directeur van het CBOV Centraal Bureau Overbruggingsgarantie: “Dit is ook voor de verkoper interessant, want de garantie betekent in de praktijk dat er meer gegadigden voor de woning zullen zijn. De verkoper voorkomt daarmee de kosten van een langere verkooptijd. Denk aan extra rente, advertenties of het verlagen van de vraagprijs.”

 

K.K. wordt K.K.O.V.: Kosten Koper OVerbruggingsgarantie

De woningen die worden aangeboden inclusief de Overbruggingsgarantie zijn herkenbaar aan de aanduiding K.K.O.V., een samenvoeging van de bekende afkorting ‘Kosten Koper’ en OVerbruggingsgarantie. De verkoper biedt de Overbruggingsgarantie aan met een termijn van 1 of 2 jaar. De garantie compenseert de eventuele dubbele woonlasten van de koper tegen een vast percentage van 2,5% van de koopsom op jaarbasis. Tijdens het onderhandelingsproces wordt bepaald of de Overbruggingsgarantie geldt voor 1 of 2 jaar, of zelfs helemaal vervalt. Wanneer de verkoop rond is legt de makelaar van de verkoper de Overbruggingsgarantie vast in de koopakte. Marco van Driel: “Die 2,5% op jaarbasis is in de praktijk voldoende om de netto dubbele woonlasten te compenseren. De verkoper heeft er, in samenspraak met de makelaar, een goed onderhandelingsinstrument bij. Om maar wat te noemen: als de potentiele koper de prijs teveel onder druk zet, kan de verkoper de termijn van de Overbruggingsgarantie terugbrengen van 2 naar 1 jaar of de garantie zelfs geheel laten vervallen. De koper is in geval van dubbele woonlasten echter vaak meer gebaat bij een concrete vergoeding daarvoor. Meer dan bij een iets lagere koopsom.”

 

Makelaar is aanspreekpunt

Een groep NVM-makelaars heeft ruim twee jaar gewerkt aan de totstandkoming van de Overbruggingsgarantie. Marco van Driel licht toe waarom: “Als makelaar maak je regelmatig mee dat mensen helemaal weg zijn van een woning, maar de stap niet zetten vanwege de zorg over dubbele woonlasten. Dat is elke keer weer jammer. Daarom vonden wij dat er nu voor eens en altijd een goede oplossing moest komen. Dat kost tijd. Een goed idee én veel gesprekken collega makelaars, de beroepsvereniging van notarissen, fiscaal deskundigen en niet te vergeten consumenten. Het resultaat is een gedegen product, helder voor de consument, passend bij de dienstverlening van makelaars en vastgelegd door de notaris.”

 

Over CBOV Centraal Bureau Overbruggingsgarantie
Het CBOV in Baarn is een onafhankelijke organisatie die alle processen rond de Overbruggingsgarantie organiseert en beheert. De belangrijkste taken die het CBOV in dat kader vervult zijn de registratie van woningen die aangeboden worden met de Overbruggingsgarantie, de registratie van bevoegde en deelnemende makelaars en notarissen, en de uiteindelijke afwikkeling van de Overbruggingsgarantie in samenwerking met de notaris. Voor bemiddeling bij eventuele geschillen heeft het CBOV een onafhankelijke geschillencommissie ingesteld.

Informatie voor de redactie, niet voor publicatie

In aanvulling op de informatie over de Overbruggingsgarantie treft u op de volgende pagina van dit bericht is een rekenvoorbeeld aan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marco van Driel, directeur CBOV Centraal Bureau Overbruggingsgarantie, Faas Eliaslaan 30a in Baarn. Telefoon 035-603 53 93 of 06-2374 4796, email [email protected]. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website www.overbruggingsgarantie.nl 

Het meegezonden beeldmateriaal (visual te Koop en logo) kan rechtenvrij worden gebruikt.

 


 

Bijlage

Rekenvoorbeeld Overbruggingsgarantie

 

Voorbeeld bij verkoopprijs € 250.000,- K.K.O.V.
De overeengekomen termijn van de Overbruggingsgarantie bedraagt 1 jaar. Het maximale garantiebedrag bedraagt dan € 6.250,-, namelijk 1 jaar x 2,5% van € 250.000,-.  Dit bedrag van € 6.250,- wordt bij de overdracht door de notaris in depot gehouden en gereserveerd voor de afwikkeling van de Overbruggingsgarantie.

Afwikkeling
De koper verkoopt zijn of haar huis 4 maanden later voor een goede prijs. De eigendomsoverdracht vindt 2 maanden later plaats bij de notaris die dan ook de Overbruggingsgarantie afwikkelt:

·    In dit voorbeeld wordt het garantiebedrag dus berekend over 6 (4+2) maanden.

·    Het garantiebedrag is dus 6/12e jaar x 2,5% van € 250.000,- = € 3.125,-

·    Vanuit het depot van € 6.250,- keert de notaris het garantiebedrag van € 3.125,- uit aan koper (als netto-compensatie voor de dubbele woonlasten).

·    Het restant (ook € 3.125,-) en de rente is voor de verkoper. Per saldo heeft de woning van de verkoper dus € 246.875,- opgebracht.

Wat kost de Overbruggingsgarantie?
De verkoper betaalt voor de Overbruggingsgarantie € 395,-. De koper betaalt € 175,- afwikkelingskosten (beide bedragen zijn exclusief 19% BTW).

Het resultaat voor de koper
De Overbruggingsgarantie levert de koper in het half jaar dat het huis te koop heeft gestaan een netto-bijdrage van € 3.125,-. Bedoeld ter compensatie van dubbele lasten. Dit bedrag zal in vrijwel alle gevallen ruim voldoende zijn om de netto-hypotheeklasten van de nieuwe woning in dat jaar te compenseren. Koper kan in dit jaar immers voor beide woningen de hypotheekrente als aftrekpost opvoeren.

Het resultaat voor de verkoper
Doordat verkoper de koper 1 jaar overbruggingsgarantie aangeboden heeft is deze akkoord gegaan met een koopsom van € 250.000,-- K.K.O.V. De verkoper heeft de (netto) dubbele lasten van de koper gecompenseerd voor een bedrag van € 3.125,--. Per saldo heeft de woning van verkoper dus € 246.875,-- opgebracht.

 

Trefwoorden: Cbov, Dubbele Hypotheek, Dubbele Woonlasten, Hypotheek, Overbruggingsgarantie, Overbruggingskrediet, Voorkom Dubbele Woonlasten,

Contact Cbov

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share