Start vaccinatie tegen baarmoederhalskanker

Door: Rivm  17-02-2009
Trefwoorden: Meisjes, Baarmoederhalskanker, Hpv-vaccinatie,

Alle meisjes die in aanmerking komen voor vaccinatie krijgen vanzelf thuis een uitnodiging. De GGD’en verzorgen de inteningen. Een volledige inenting tegen baarmoederhalskanker bestaat uit 3 prikken. De meisjes krijgen deze verdeeld over een half jaar. Vanaf vandaag is ook de website http://ww.prikenbescherm.nl beschikbaar. Hier is informatie te vinden over de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.

Inenting in Rijksvaccinatieprogramma
Vanwege de gezondheidswinst voor vrouwen besloot het ministerie van VWS de inenting tegen baarmoederhalskanker vanaf 2009 op te nemen in het RVP. Binnen het RVP krijgen meisjes de inenting steeds op de leeftijd van twaalf jaar. Vanaf september 2009 krijgen meisjes die op of na 1 januari en voor 1 september 2009 deze leeftijd bereiken een vaccinatie. Meisjes die dit jaar na 31 augustus twaalf jaar worden, krijgen in 2010 een uitnodiging voor de prik.

Baarmoederhalskanker
Jaarlijks krijgen ongeveer 600 vrouwen baarmoederhalskanker. Gemiddeld sterven elk jaar 200 vrouwen aan deze ziekte. Baarmoederhalskanker krijg je alleen na een infectie met het humaan papillomavirus, kortweg HPV. Er bestaan wel honderd typen van dit virus, maar die kunnen niet allemaal kanker veroorzaken. De inenting beschermt tegen twee typen van het HPV-virus (HPV 16 en 18) die samen 70% van alle gevallen van baarmoederhalskanker veroorzaken.

Vaccinatie en bevolkingsonderzoek
De vaccinaties beschermen niet volledig tegen baarmoederhalskanker. Daarom blijft het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (‘het uitstrijkje’) ook voor gevaccineerden belangrijk. De combinatie van het uitstrijkje en vaccinatie is de beste manier om baarmoederhalskanker tegen te gaan.

Trefwoorden: Baarmoederhalskanker, Hpv-vaccinatie, Meisjes,