Ruud Vergoossen hoogleraar Externe Verslaggeving aan Nyenrode

Door: Nyenrode Business Universiteit  18-09-2006

Breukelen, 18 september 2006 - Prof.dr. R.G.A. (Ruud) Vergoossen RA (1961) wordt met ingang van 1 januari 2007 benoemd tot hoogleraar Externe Verslaggeving aan de Nyenrode Business Universiteit. Met deze benoeming maken Nyenrode en de NIVRA-Nyenrode School of Accountancy & Controlling hun gezamenlijke ambities waar om een verdere uitbreiding van de onderwijs- en onderzoekscapaciteit op het vakgebied te verwezenlijken. Vergoossen blijft tevens verbonden aan Ernst & Young Accountants als voorzitter van het directoraat Vaktechniek.

Ruud Vergoossen studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarna voltooide hij de postdoctorale opleiding tot registeraccountant aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij in 1994 promoveerde op het onderwerp 'Accounting Changes and the Use of Financial Statements: A Study among Investment Analysts'. Sinds 1999 is hij hoogleraar International Financial Accounting aan de Universiteit Maastricht en met ingang van 2005 is hij daar tevens benoemd tot directeur van de Postdoctorale Opleiding tot Registeraccountant.
Laatstgenoemde functie zal met de benoeming aan Nyenrode Business Universiteit komen te vervallen.
Hij combineert zijn nieuwe functie met het voorzitterschap van het directoraat Vaktechniek van Ernst & Young Accountants. Eerder was hij directeur Vaktechniek van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA).

Ruud Vergoossen heeft een groot aantal nationale en internationale publicaties op zijn naam staan en vervult een actieve rol in diverse vaktechnische commissies binnen het Koninklijk NIVRA. Ook is hij onder meer lid van de redacties van Management Control & Accounting en het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie.

Prof. Bert de Groot, Dean van de Nyenrode Business Universiteit: 'De benoeming van professor Vergoossen betekent een verdere versteviging van de combinatie van praktijk en wetenschap binnen de Nyenrode Business Universiteit. De dialoog met de accountancy en controlling sector zullen we er verder door verstevigen.'

Prof. Marcel Pheijffer, directeur NIVRA-Nyenrode: 'Met deze benoeming wordt onze ambitie om te komen tot een verdere versteviging van de
onderwijs- en onderzoekscapaciteit van NIVRA-Nyenrode goed tot uitdrukking gebracht.'


Contact Nyenrode Business Universiteit

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share