Competenties spirituele zorg in de palliatieve fase

Competenties spirituele zorg in de palliatieve fase van Agora Landelijk Ondersteuningspunt Palliatieve Zorg

Door: Agora Landelijk Ondersteuningspunt Palliatieve Zorg  26-05-2009
Trefwoorden: Arts, Thuiszorg, Psycholoog

Waar moet goede palliatieve spirituele zorg aan voldoen? Welke competenties zijn nodig bij de diverse zorgverleners in de palliatieve zorg? Overeenstemming hierover is van belang voor initiatieven en deskundigheidsbevordering op het gebied van spirituele zorg. Het rapport 'Competenties voor het bieden van spirituele zorg aan patiënten in de palliatieve fase en hun naasten' biedt een basis voor verdere discussie

Annemieke Kuin inventariseerde voor Agora, het landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg, verschillende visies van deskundigen op het gebied van spirituele zorg aan patiënten in de palliatieve fase. Het resultaat is een discussiestuk over competenties spirituele zorg in de palliatieve fase voor verschillende zorgverleners.

Het uiteindelijke doel is aandacht voor zingevingsvragen en spirituele behoeften van patiënten in de palliatieve fase en hun naasten. Het is belangrijk dat elke zorgverlener die zorg biedt aan patiënten in de palliatieve fase en hun naasten ook spirituele competenties binnen de focus van de eigen deskundigheid beheerst.

Het omgaan met spirituele behoeften is de taak en verantwoordelijkheid van iedere zorgverlener die zorg biedt aan patiënten in de palliatieve fase en hun naasten. Er kan grofweg een tweedeling gemaakt worden tussen zorgverleners voor wie spirituele zorg de dagelijkse praktijk is (geestelijk verzorgers) en zorgverleners die naast hun primaire focus ook oog hebben voor de spirituele dimensie van de palliatieve zorg. Hierbij gaat het om artsen, verpleegkundigen en verzorgenden, psychosociale zorgverleners zoals psychologen en maatschappelijk werkers, maar ook om andere zorgverleners zoals fysiotherapeuten, diëtisten, alfahulpen, vrijwilligers, etc. De in het rapport benoemde competenties zijn met name gericht op deze tweede groep waarbij ieder vanuit de eigen primaire focus te maken heeft met de spirituele dimensie die daaraan verbonden is.

De leden van het Platform Palliatieve Zorg constateerden in 2008 dat aan de spirituele dimensie binnen palliatieve zorg op zeer verschillende en vaak minimale wijze aandacht wordt besteed in de basis- en nascholingen van onder andere artsen, verzorgenden, verpleegkundigen en vrijwilligers. Agora heeft daarom dit project uitgevoerd met financiële steun van het ministerie van VWS.

http://www.palliatief.nl/Start/tabid/730/ctl/Details/mid/10821/ArticleID/2886/Src/Org/Competenties-spirituele-zorg-in-de-palliatieve-fase/Default.aspx

Trefwoorden: Arts, Competenties Spirituele Zorg, Geestelijk Verzorger, Helpende, Maatschappelijk Werker, Palliatieve Fase, Palliatieve Zorg, Psycholoog, Spirituele Zorg, Thuiszorg, Verpleegkundige, Verzorgende, Zorgverlener,

Contact Agora Landelijk Ondersteuningspunt Palliatieve Zorg

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share