EAPC-board in Nederland

EAPC-board in Nederland van Agora Landelijk Ondersteuningspunt Palliatieve Zorg

Door: Agora Landelijk Ondersteuningspunt Palliatieve Zorg  12-03-2009
Trefwoorden: Thuiszorg, Verpleegkundige, Palliatieve Zorg

In het weekend van 21 en 22 maart a.s. vergadert het bestuur van de European Association for Palliative Care (EAPC) in Nederland. Aansluitend aan de vergaderingen van de EAPC-board zijn diverse overleggen en bijeenkomsten gepland op maandag 23 maart 2009.

Agora, het landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg, het NPTN (Netwerk Palliatieve zorg voor Terminale patiënten Nederland) en het Netwerk palliatieve zorg Amsterdam-Diemen profiteren van deze gelegenheid om om contacten tot stand te brengen tussen een aantal Nederlandse organisaties en groepen en de leden van de EAPC-board.

Kenniscentra palliatieve zorg
De kenniscentra palliatieve zorg vergaderen maandagochtend 23 maart met de voltallige board. Daarbij zal ZonMw het palliatieve onderzoeksprogramma presenteren. Een vertegenwoordiging vanuit het ministerie van VWS zal het plan van aanpak palliatieve zorg en de uitwerking daarvan in projecten via het Platform Palliatieve Zorg uiteenzetten.

Overleg board members en werkgroepen
's Middags heeft een delegatie vanuit de V&VN palliatieve verpleegkunde een overleg met een selectie uit de EAPC-board. De Agora werkgroep maatschappelijk werk heeft 2 board members uitgenodigd om van gedachten te wisselen over rol en plaats van maatschappelijk werk en psychosociale ondersteuning in de palliatieve zorg.

Lezingencyclus palliatieve zorg
Het Expertisecentrum Palliatieve Zorg VUmc en Netwerk palliatieve zorg Amsterdam-Diemen organiseren ten slotte een lezingencyclus palliatieve zorg waarbij EAPC-voorzitter Lukas Radbruch en vice-voorzitter Sheila Payne de inleidingen zullen verzorgen. Sheila Payne spreekt over 'Family carers: evidence and practice implications’. Prof.dr. Lucas Radbruch houdt een voordracht over ‘Palliative care in and around the academic hospital’. Belangstellenden zijn van harte welkom bij deze lezingen.

Meer informatie
http://www.palliatief.nl/Start/tabid/730/newsid5104/920/EAPC-board-in-Nederland/Default.aspx

Trefwoorden: Eapc, Palliatieve Zorg, Thuiszorg, Verpleegkundige,

Contact Agora Landelijk Ondersteuningspunt Palliatieve Zorg

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share