Meer dan 1000 plaatsen palliatieve zorg in Zorg Kiezen

Meer dan 1000 plaatsen palliatieve zorg in Zorg Kiezen van Agora Landelijk Ondersteuningspunt Palliatieve Zorg

Door: Agora Landelijk Ondersteuningspunt Palliatieve Zorg  06-10-2008
Trefwoorden: Thuiszorg, Verpleegkundige, Hospice

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Deze zorg wordt zowel thuis als in een hospicevoorziening of instelling gegeven als iemand niet meer beter kan worden. Welke voorzieningen zijn in Nederland speciaal gericht op palliatieve zorg? En waar zijn ze te vinden? Zorg Kiezen geeft antwoord op deze vragen. De informatie uit Zorg Kiezen is te vinden op sites van netwerken palliatieve zorg (www.netwerkpalliatievezorg.nl), op http://zorgkiezen.palliatief.nl en op www.kiesbeter.nl/palliatievezorg.

In het onderdeel Statistieken Zorg Kiezen op www.palliatief.nl staat een actueel en een historisch overzicht. In het historisch overzicht kan gekozen worden voor een tabel, een grafiek of voor een trendweergave. De geschiedenis wordt vanaf september 2008 maandelijks vastgelegd en is voor iedereen te raadplegen.

Zorg Kiezen wordt actueel gehouden door 66 netwerken palliatieve zorg die meedoen aan www.netwerkpalliatievezorg.nl (een samenwerking van Agora-VIKC). Voorzieningen in niet aangesloten gebieden worden - op verzoek - door Agora actueel gehouden.

Bron:
http://www.palliatief.nl/Start/tabid/730/newsid5104/790/Meer-dan-1000-plaatsen-palliatieve-zorg-in-Zorg-Kiezen/Default.aspx

Trefwoorden: Bijna-thuis-huis, Hospice, Palliatief, Palliatieve, Palliatieve Unit, Thuiszorg, Verpleegkundige, Zorg Kiezen,

Contact Agora Landelijk Ondersteuningspunt Palliatieve Zorg

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share