Palliatieve zorg binnen de eerstelijn: waar liggen de kansen?

Palliatieve zorg binnen de eerstelijn: waar liggen de kansen? van Agora Landelijk Ondersteuningspunt Palliatieve Zorg

Door: Agora Landelijk Ondersteuningspunt Palliatieve Zorg  12-03-2009
Trefwoorden: Verpleegkundige, Palliatieve Zorg, Wijkverpleegkundige

Wat speelt er binnen de eerstelijn op het gebied van palliatieve zorg? Welke thema's zijn relevant? Welke kansen en uitdagingen zijn er om palliatieve zorg (nog) beter op de kaart te zetten?

De afdelingen Eerstelijnsverpleegkundigen en Palliatieve Verpleegkunde van de V&VN en de werkgroep professionele thuiszorg van Agora, het landelijk ondersteuningspunt palliatieve terminale zorg, organiseren samen het symposium 'Palliatieve zorg binnen de eerstelijn; Waar liggen de kansen?' op 3 april 2009.

Het symposium is bedoeld voor verpleegkundigen die werkzaam zijn in de eerste lijn zoals (wijk)verpleegkundigen
(niveau 4 en 5), praktijkverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

Thema's

  • Multiculturele aspecten bij het verlenen van laatste zorg 
  • Vroegsignalering 
  • Continuïteit in de palliatieve zorg thuis; hoe bereik je dat? 
  • Palliatief redeneren 
  • Psychosociale zorg

Meer informatie

 

Trefwoorden: Continuïteit, Eerstelijn, Multiculturele Zorg, Palliatief Redeneren, Palliatieve Thuiszorg, Palliatieve Verpleegkunde, Palliatieve Zorg, Praktijkverpleegkundige, Psychosociale Zorg, Verpleegkundige, Vroegsignalering, Wijkverpleegkundige,

Contact Agora Landelijk Ondersteuningspunt Palliatieve Zorg

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share