Vrijwel alle netwerken palliatieve zorg bereikbaar via één loket

Vrijwel alle netwerken palliatieve zorg bereikbaar via één loket van Agora Landelijk Ondersteuningspunt Palliatieve Zorg

Door: Agora Landelijk Ondersteuningspunt Palliatieve Zorg  27-05-2009
Trefwoorden: Thuiszorg, Zorg, Netwerken

In de zeventig netwerken palliatieve zorg werken alle zorgaanbieders in een regio die zich met palliatieve zorg bezighouden intensief met elkaar samen. Dat is ook nodig, want bij de zorg voor mensen in hun laatste levensfase zijn vaak veel zorgverleners betrokken. Doel is de zorg voor mensen in hun laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren en op elkaar af te stemmen. De wensen en behoeften van patiënten en hun naasten staan daarbij voorop.

Gevarieerd aanbod
De netwerken zorgen ervoor dat er in de regio een gevarieerd en goed aanbod van palliatieve zorg is, verspreid over verschillende locaties en afgestemd op de behoefte van patiënten en hun naasten. Zij zorgen er ook voor dat de overgang van de ene naar de andere zorgplek (bijvoorbeeld van een ziekenhuis naar huis) soepel verloopt. Onderling wisselen zij kennis en ervaringen uit en proberen zij zo de kwaliteit van de zorg voortdurend te verbeteren. www.netwerkpalliatievezorg.nl is ontwikkeld door Agora, het landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg en de Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC) en heeft tot doel de netwerken te helpen bij het opzetten van een eigen website waarop zij zich kunnen presenteren.

Alle informatie bij elkaar
Op de site www.netwerkpalliatievezorg.nl hebben 67 van de 70 netwerken inmiddels hun eigen website. Hier kunnen patiënten en hun naasten alle informatie vinden over het aanbod aan palliatieve zorg in hun buurt, belangrijke adressen en een actuele agenda met activiteiten in de regio. Een belangrijk onderdeel is ‘Zorg Kiezen’: een landelijke database waarin de netwerken informatie geven over het zorgaanbod in hun regio. Bezoekers kunnen via een kaart van Nederland zoeken welk aanbod er rondom hun woonplaats of postcode beschikbaar is. Beschreven wordt onder andere wat het aanbod inhoudt en onder welke voorwaarden men er gebruik van kan maken. Natuurlijk worden ook de adresgegevens vermeld. Sommige regio’s vermelden ook hoeveel vrije plaatsen er zijn in hospicevoorzieningen. Deze informatie is ook te vinden op www.kiesbeter.nl/palliatievezorg. Door deze unieke samenwerking tussen de netwerken palliatieve zorg, Agora en de VIKC zijn de palliatieve zorgmogelijkheden voor heel Nederland in kaart gebracht en binnen één loket te vinden.
Daarnaast biedt het landelijke deel van de site algemene informatie over palliatieve zorg, een rubriek met veelgestelde vragen en een landelijke agenda.

Trefwoorden: Netwerken, Palliatief, Palliatieve, Thuiszorg, Verpleegkundige, Voorzieningen, Zorg

Contact Agora Landelijk Ondersteuningspunt Palliatieve Zorg

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share