1€ FairCare

Door: Fonds Gehandicaptensport  23-08-2011
Trefwoorden: Sport, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Handicap

Gehandicaptensport in Nederland Nederland telt ca. 2,2 miljoen mensen met een matige tot zware handicap; lichamelijk, verstandelijk of zintuiglijk. Helaas blijft de deelname aan sport door mensen met een beperking sterk achter. Gemiddeld sporten mensen met een handicap 33% minder dan mensen zonder handicap. Om die achterstandspositie te kunnen verbeteren, zijn voldoende financiële middelen nodig. 1€ FairCare® Na het succesvolle concept 1% FairShare®, waarbij het bedrijfsleven één procent bovenop hun budget voor sportsponsoring besteedt aan gehandicaptensport, introduceert Fonds Gehandicaptensport 1€ FairCare®. Met 1€ FairCare vragen wij bedrijven en instellingen die zich richten op mensen met een beperking en chronisch zieken te investeren naar rato van het aantal cliënten in het stimuleren van de gehandicaptensport. Dat betekent dus een investering van 1 € per cliënt! Door deze investering is het mogelijk sporten voor mensen met een beperking toegankelijk en bereikbaar te maken.

Trefwoorden: Gehandicapten, Goed Doel, Handicap, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Sport

Andere producten en diensten van Fonds Gehandicaptensport

23-08-2011

Sponsor of adopteer een project

Fonds Gehandicaptensport voert projecten uit en organiseert eigen evenementen. Uw bedrijf kan een dergelijk project of evenement sponsoren of adopteren.


23-08-2011

1% FairShare

Gehandicaptensport in Nederland In Nederland sporten bijna 5 miljoen mensen bij een sportvereniging, die aangesloten is bij een sportbond. Van