1% FairShare

Door: Fonds Gehandicaptensport  23-08-2011
Trefwoorden: Sport, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Goed Doel

Gehandicaptensport in Nederland In Nederland sporten bijna 5 miljoen mensen bij een sportvereniging, die aangesloten is bij een sportbond. Van deze sporters hebben circa 50.000 een handicap. 1% van alle aangesloten sporters in Nederland heeft dus een handicap. De gehandicaptensport bevindt zich in een achterstandspositie. De participatiegraad van mensen met een handicap die aan sport doen is aanzienlijk lager dan die van mensen zonder handicap. Om de achterstandspositie van de gehandicaptensport in Nederland te verbeteren zijn voldoende financiële middelen nodig. De huidige sponsoring van de gehandicaptensport is zeer beperkt en richt zich voornamelijk op de Paralympische sporters (topsport). 1% Fair Share Om deze reden heeft Fonds Gehandicaptensport het concept 1% FairShare® ontwikkeld: Een regeling waarbij het bedrijfsleven wordt gevraagd om 1% bovenop hun totale sportsponsoring budget te investeren in de gehandicaptensport. De 1% regeling wordt ondersteund door NOC*NSF en Gehandicaptensport Nederland. 1% betekent een enorme stap voorwaarts voor de gehandicaptensport. Door gerichte en efficiënte investeringen kan de huidige participatiegraad worden verhoogd. Tevens zal de kwaliteit en kwantiteit van het aanbod worden verbeterd.

Trefwoorden: Gehandicapten, Goed Doel, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Sport

Andere producten en diensten van Fonds Gehandicaptensport

23-08-2011

Sponsor of adopteer een project

Fonds Gehandicaptensport voert projecten uit en organiseert eigen evenementen. Uw bedrijf kan een dergelijk project of evenement sponsoren of adopteren.


23-08-2011

1€ FairCare

Gehandicaptensport in Nederland Nederland telt ca. 2,2 miljoen mensen met een matige tot zware handicap; lichamelijk, verstandelijk of zintuiglijk. Helaas