Vraag naar Storage-as-a-Service stijgt in stagnerende economie

Door: Lammers Van Toorenburg Benelux Public Relations  17-12-2008

Vraag naar Storage-as-a-Service stijgt in stagnerende economie

Iron Mountain Digital adviseert met checklist in providerkeuze

Schiphol-Rijk, 17 december 2008 – Veel bedrijven, klein en groot, zijn op dit moment op zoek naar technologische on-demand oplossingen om de kosten te drukken. Software-as-a-Service (SaaS) en Storage-as-a-Service (STaaS) zijn hier voorbeelden van. Veel bedrijven hebben namelijk te maken met krappere IT-budgetten door de stagnerende economie. Iron Mountain Digital, specialist in beveiliging en opslag van digitale data en onderdeel van Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM), biedt daarom een checklist die helpt bij het kiezen van een STaaS-provider.

Onderzoeksbureau IDC publiceerde onlangs het rapport ‘Worldwide Storage-as-a-Service Market Size & Forecast, 2005-2012 Multiclient Study (1)’. Hierin voorspelde IDC dat de hoeveelheid gecreëerde, opgeslagen en vermenigvuldigde gegevens tot 2010 wereldwijd verzesvoudigt tot in totaal 988 exabytes. Met deze continu groeiende hoeveelheid data neemt ook de uitdaging toe om dit toenemende volume te beheersen. Er zijn twee belangrijke redenen om te kiezen voor Storage-as-a-Service (STaaS). De eerste is het besparen van kosten. De tweede is de mogelijkheid om IT-taken onder te brengen bij een externe partij als gevolg van beperkte IT-capaciteit of de mogelijkheid om zo’n externe partij ook voor andere, meer strategische taken in te schakelen.

Iron Mountain Digital is volledig voorbereid op de explosief toenemende datahoeveelheid. Daarnaast vertrouwen steeds meer bedrijven hun data toe aan Iron Mountain Digital. Dat blijkt wel uit het feit dat het opgeslagen beveiligde datavolume bij Iron Mountain Digital tussen 2005 en 2008 groeide met zeshonderd procent. Dit is exclusief de data onder beheer van de driehonderd kanaalpartners van Iron Mountain in meer dan veertig landen.

Storage-as-a-Service is meer dan opslag van data of cloud-opslag. STaaS-diensten verminderen de risico’s, kosten en complexiteit van informatiebeheer door het bieden van een zekere en efficiënte manier van gegevensinvoer, -bescherming en -opslag. Deze diensten stellen bedrijven bovendien in staat hun opgeslagen informatie beter te gebruiken. Met STaaS kunnen bedrijven gegevens bijvoorbeeld ontsluiten, herstellen, classificeren, bewaren en vernietigen.

Checklist
Bij het kiezen van een Storage-as-a-Service-provider is het goed om het volgende in acht te nemen.
• Vertrouwen en betrouwbaarheid: check de antecedenten van de leverancier. Vraag of hij klantenreferenties kan geven op het gebied van opslagomgevingen en regelgeving rondom opslag. Richt u daarbij op storage die vergelijkbaar is met uw situatie en uitwisselbaar met uw infrastructuur.
Zorg voor inzicht in de financiële kracht van de leverancier. Wees er zeker van dat het bedrijf op de lange termijn nog bestaat als u toegang wilt blijven houden tot uw data.
• Beveiliging is de basis: denk na over wat voor soort bedrijf u hebt en welke eisen er in uw sector worden gesteld aan beveiliging. Wees er zeker van dat het invoeren, verzenden en opslaan van, en de toegang tot uw data goed beveiligd zijn. Hoe en waar is de data versleuteld? Welke maatregelen heeft de provider genomen voor calamiteiten en dataverlies?
• Wat is het meest belangrijk voor uw sector: bij elke business horen bepaalde bestandsformaten. Denk eens na over welke typen bestanden u wilt opslaan en archiveren (database-, multimediabestanden etc.) en over de opslageisen die uniek zijn voor uw organisatie.
• Toegang tot uw data: eis een makkelijke toegang tot uw eigen opgeslagen data. Vanaf welke plek kan dat en hoe vaak? Wie heeft toegang tot uw data? Welke Service Level Agreements (SLA’s) biedt de leverancier? Hoe levert hij de data aan in geval van calamiteiten en dataverlies?
• Back-up, herstel en meer: onthoud dat Storage-as-a-Service niet alleen gaat over gegevensback-up, maar over het algehele beheer van data. Denk bijvoorbeeld na over welke voorzieningen de leverancier heeft voor het beheer van zeven jaar oude data, afgezet tegen de opslagmethode van recente data.

“Met de toename van wet- en regelgeving op het gebied van gegevensopslag, de enorme groei in datavolume en niet te vergeten de economische druk, zijn kleine en grote bedrijven op zoek naar alternatieven voor het beheer van hun digitale gegevens”, zegt Laura Dubois, Program Director Storage Software Practice bij IDC. “Met het Storage-as-a-Service-model van Iron Mountain Digital kunnen zowel kleine als grote organisaties hun gegevens opslaan, beheren en beschermen als een hosted of on-demand service. Op deze manier voldoen ze effectiever aan de regelgeving en verzekeren ze zich ook in de toekomst van voldoende opslagcapaciteit.”

“Door Storage-as-a-Service kunnen we onze Total Cost of Ownership verlagen en een hoger niveau van databescherming bieden aan onze klanten”, zegt John Lewis, Director of Information Services bij Geokinetics. “Met de STaaS-oplossing van Iron Mountain Digital zijn we in staat onze medewerkers een hoogwaardige back-updienst aan te bieden, waarmee we onze ongestructureerde data beschermen.”

“Bedrijven vertrouwen op Iron Mountain Digital voor de veilige, kosteneffectieve opslag van, en toegang tot hun digitale informatie, net zoals zij vertrouwen op de opslag van fysieke archieven door Iron Mountain”, zegt John Clancy, President van Iron Mountain Digital. “De volgende generatie Storage-as-a-Service-oplossingen zal zich richten op het verder terugdringen van risico’s, kosten en complexiteit voor onze klanten. Tegelijkertijd zal de toegankelijkheid van de opgeslagen informatie belangrijker worden. Hiermee voorzien wij onze klanten van uitgebreide en aanvullende diensten in elke fase van de informatiecyclus.”

# # #

Over Iron Mountain Digital
Iron Mountain Digital is de technologie-unit van Iron Mountain, Incorporated en een wereldwijde aanbieder van software en services voor de beveiliging, de archivering en het herstel van digitale data. Iron Mountain Digital biedt zijn veelomvattende oplossingen en service op het gebied van databescherming, -herstel en digitale archivering direct of via een wereldwijd net van partners aan. Het Amerikaanse hoofdkantoor van Iron Mountain Digital bevindt zich in Southborough, Massachusetts. Het Europese hoofdkantoor is in Frankfurt am Main (Duitsland) gevestigd. Meer informatie: www.ironmountaindigital.nl.

Over Iron Mountain
Iron Mountain, Incorporated (NYSE: IRM) in Boston, Massachusetts (VS), is wereldwijd leverancier van oplossingen voor Records Management en Data Protection. Iron Mountain is opgericht in 1951 en levert zijn diensten aan meer dan negentigduizend zakelijke klanten in de Verenigde Staten, Canada, Europa, Latijns-Amerika en de Pacific. Het bedrijf biedt oplossingen en diensten voor storage, bescherming en beheer van fysieke en digitale media. Hiertoe behoren onder andere consultancydiensten en disaster recovery-oplossingen. Bedrijven profiteren met de producten en oplossingen van Iron Mountain van kostenverlaging voor databeheer, een veilig beheer van bedrijfskritische informatie, risicobeheer voor compliancy en toegenomen bedrijfscontinuïteit. Het bedrijf heeft wereldwijd ruim achttienduizend mensen in dienst en behaalde in 2006 een omzet van $2,4 miljard. Voor meer informatie: www.ironmountain.com of www.ironmountaindigital.nl.

Voor meer informatie
Lammers van Toorenburg Benelux PR
Lianne van Dijk
Tel.: 030-656 5070
E-mail: ironmountaindigital@lvtpr.nl
Iron Mountain Digital
Angelika Greil
Manager Marketing Europe
E-mail: mkt-digital-europe@ironmountain.comContact Lammers Van Toorenburg Benelux Public Relations

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share