Landmark Nederland biedt consument extra zekerheid met uitgebreide informatie aan- of verkoop woning

Door: Landmark Nederland  10-10-2006

Nieuw innovatief product maakt alle informatie rond woningtransacties per direct transparant en toegankelijk

Landmark Nederland biedt consument extra zekerheid met uitgebreide informatie over aan- of verkoop woning

Vanaf vandaag biedt Landmark Nederland huizenkopers of -verkopers via aangesloten makelaars een extra hulpmiddel om snel en inzichtelijk complete informatie over koopwoningen en de directe woonomgeving te verkrijgen. De consument kan zich hierdoor optimaal voorbereiden bij koop of verkoop én nog beter risico’s inschatten van eventuele schade, claims en miskoop. Dit is nu mogelijk doordat in samenwerking met partijen als het Kadaster, alle relevante databases zijn ontsloten en in één systeem zijn samengebracht. Het resultaat is een zeer gebruiksvriendelijk systeem waardoor makelaars met ‘een druk op de knop’ alle relevante en wettelijk verplichte informatie rond een woningtransactie toegankelijk en transparant maakt voor de consument. De eerste periode zullen de Landmark producten te verkrijgen zijn via een tweetal Rotero ketens, te weten Garantiemakelaars en Woonaccent Makelaars.

Vanochtend heeft Landmark Nederland tijdens een persconferentie in Nieuwspoort het startschot gegeven voor de introductie van de nieuwe informatieproducten. In het bijzijn van onder andere brancheorganisatie NVM, heeft Staatssecretaris van Geel van het Ministerie van VROM het eerste Landmark rapport, met als adres het Binnenhof in Den Haag, in ontvangst genomen. Na de persconferentie heeft de NVM een intentieverklaring getekend met als doel de Landmark-producten als pilot bij alle NVM gerelateerde makelaars te introduceren.

Uit onderzoek* blijkt dat consumenten enorme behoefte hebben aan een rapport waarin alles over de eigen woning en omgeving is opgenomen. De Landmark rapporten voorzien sterk in deze behoefte. Via een computersysteem kunnen aangesloten makelaars zeer snel, binnen tien minuten, online betrouwbare, objectieve en begrijpelijke informatie in rapportvorm ontsluiten en aanbieden aan haar klanten. Huizenkopers of -verkopers krijgen op deze wijze extra zekerheid en vertrouwen om tot een gedegen oordeel te komen.

Alles met betrekking tot de woning en de directe omgeving is in de producten van Landmark vermeld. Voorbeelden zijn voorzieningen in de omgeving, beleids- en bestemmingsplannen van overheden, courantheid en waarde van een woning, en algemene gegevens en kenmerken van een woning. Ook milieu-informatie over onder andere bodem en lucht is onderdeel van de productenrange van Landmark. Dit is essentieel, aangezien meer dan de helft van de Nederlandse bevolking te maken heeft met een lokale milieukwaliteit die niet voldoet op de langere termijn. Alle informatie kan worden besteld in één rapport of – indien gewenst – in deelrapporten.

Sinds het Verdrag van Aarhus in 1998 hebben lokale overheden in Nederland een wettelijke verantwoordelijkheid als het gaat om het informeren van de koper over het eigendom. Bovendien staat in Artikel 5 van de Koopovereenkomst dat makelaars een contractuele plicht hebben de koper te informeren. Zichtbare en onzichtbare zaken die invloed hebben op het gebruik van het woonobject dienen vermeld te worden. De nieuwe informatieproducten van Landmark Nederland bieden daarom ook wettelijk en contractueel een uitkomst voor lokale overheden en makelaars.