VROM geeft Bestuursacademie Nederland opdracht voor het opleiden van duizenden Wabo-medewerkers

VROM geeft Bestuursacademie Nederland opdracht voor het opleiden van duizenden Wabo-medewerkers van Bestuursacademie Nederland

Door: Bestuursacademie Nederland  14-08-2009

De verwachting is dat op 1 januari 2010 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking zal treden.
Met de invoering van de Wabo verandert er het nodige in de wet- en regelgeving en de werkprocessen binnen een overheidsorganisatie, maar ook tussen overheidsorganisaties onderling.

Centraal binnen het productaanbod van VROM is de rol van de zogenaamde sleutelfiguren. Deze sleutelfiguren zijn verantwoordelijk voor de kennisoverdracht binnen de eigen organisatie. De seminars zijn bedoeld om deze sleutelfiguren te voorzien van voldoende kennis die zij mee kunnen nemen naar de eigen organisatie. Daar bereiden zij hun collega's voor op de komst van de Wabo.

Seminars zijn regionale bijeenkomsten, georganiseerd op vier locaties centraal in Nederland. Tijdens de seminars staan de stappen uit het behandelproces van de Wabo centraal. Dit zijn: informatie, aanvraag, behandeling, coördinatie, advies en toezicht/handhaving. Alle zes modules worden twaalf keer aangeboden.
In de maanden oktober, november en december 2009 vinden de seminars plaats. Tegelijkertijd verspreidt het ministerie van VROM het juridisch handboek en de e-learning methode via het Kennisplein Omgevingsvergunning.

Dit Wabo-aanbod wordt gefinancierd door het ministerie van VROM.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Piet Deenen, programmamanager van de Bestuursacademie Nederland (06 - 15 05 16 08 / [email protected])