Arlande Project Management Game

Arlande Project Management Game van Arlande

Door: Arlande  19-07-2008
Trefwoorden: Management, Interim, Project

Omschrijving
De Arlande Project Management Game is een bordspel waarin de verschillende fasen van een verandertraject aan de hand van een casus worden nagespeeld. Drie à vier teams van twee à drie personen nemen het tegen elkaar op om de meest geschikte projectmanager te selecteren en om de beste samenstelling van een projectteam te maken.

Werkvorm
Aan de hand van een casusbeschrijving wordt door middel van het stellen van de juiste vragen getracht een beeld te krijgen van de te verwachten issue’s tijdens het verandertraject. Op basis van de antwoorden en onderlinge discussie in het spelteam wordt een projectteam samengesteld. Tijdens de uitvoering van het nagespeelde verandertraject dient in onderling overleg bepaald te worden welke competenties uitgespeeld zullen worden. Na afloop zal een uitgebreide centrale evaluatie en discussie plaatsvinden.

Duur
De Arlande Project Management Game duurt 2 dagdelen van elk 3 uur.

Deelnemers
De Arlande Project Management Game is bestemd voor opdrachtgevers, lijnmanagers, projectmanagers, projectleiders en inhuur verantwoordelijken. De groepsgrootte bedraagt minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers.

Locatie
De Arlande Project Management Game wordt gespeeld op het kantoor van Arlande te Den Dolder.

Kosten
De kosten voor deelname aan de Arlande Project Management Game bedragen € 690,- (exclusief BTW) per persoon. Eventueel is de Arlande Project Management Game ook op (eigen) locatie of voor meerdere groepen te organiseren.

Spelbegeleiding
Het spel zal begeleid worden door twee spelbegeleiders. Één spelbegeleider zal verantwoordelijk zijn voor de inhoud, de andere zal de rol van facilitator hebben.

De ontwikkelaars: ‘best of both worlds’
De Arlande Project Management Game is in opdracht van Arlande en in samenwerking met Triam Kennismanagement ontwikkeld. Triam is gespecialiseerd in het ondersteunen van organisaties bij de invoering van competentiemanagement en heeft ruime ervaring in de ontwikkeling van games. Arlande heeft haar sporen verdiend op het gebied van interim en projectmanagement met gemiddeld meer dan 10 jaar ervaring per medewerker. Door deze combinatie heeft een sterk ontwikkelteam aan de basis gestaan van de ontwikkeling van de Arlande Project Management Game.

Trefwoorden: Arlande, Game, Interim, Management, Project,