Nederlandse onderzoekster Fonnet Bleeker wint stimuleringsprijs hersentumorenonderzoek.

Nederlandse onderzoekster Fonnet Bleeker wint stimuleringsprijs hersentumorenonderzoek. van Stichting Stophersentumoren.nl

Door: Stichting Stophersentumoren.nl  06-10-2008
Trefwoorden: Stichtingstophersentumorenhersentumorhersenkankeronderzoekwetenschappelijkstimuleringsprijs

Drs. Fonnet Bleeker doet aan het Academisch Medisch Centrum Amsterdam, afdeling Neurochirurgie, promotieonderzoek naar genetische veranderingen in de meest kwaadaardige primaire hersentumor, het glioblastoma multiforme. Het uiteindelijke doel is om de rol van specifieke eiwitten, de zogenaamde ‘kinasen’, te ontrafelen bij de groei van deze hersentumoren, om vervolgens medicijnen te kunnen toepassen die heel gericht ingrijpen op de stofwisseling van de tumorcellen. De hoop is dat op basis van deze benadering in de toekomst beter een ‘op maat gesneden’ behandeling kan worden ingesteld voor individuele patiënten met deze tumoren.

De inzendingen voor deze stimuleringsprijs werden beoordeeld door prof. dr. M.A. Frens, dr. S. Leenstra, prof. dr. P. Wesseling en voorzitter prof. dr. M. Donker. Jurylid prof. dr. M Taphoorn kon niet bij de bespreking aanwezig zijn. Eén van de vereisten was dat het onderzoek al in uitvoering moet zijn met een gerede kans op succesvolle afronding. Bij de afwegingen van de jury heeft een aantal andere criteria een rol gespeeld: originaliteit, toepasbaarheid voor de genezing of preventie van primaire hersentumoren, en de eigen inbreng van de kandidaat binnen de onderzoeksgroep waar de studie wordt uitgevoerd. Op basis hiervan heeft de jury met overtuiging mw. drs. Fonnet Bleeker tot winnares uitgeroepen. De jury vond unaniem het onderzoek van Fonnet Bleeker het meest originele, met een reële potentie om te zijner tijd bij te dragen aan de behandeling van primaire hersentumoren. De jury was ook onder de indruk van de eigen bijdrage die mw. Bleeker in de onderzoeksgroep levert, en van haar lijst van publicaties en presentaties.

Op 29 november zal de prijs uitgereikt worden door de voorzitter van de jury prof. dr. M.C.H. Donker, algemeen directeur van de GGD Rotterdam-Rijnmond, hoogleraar volksgezondheidsbeleid aan de Erasmus Universiteit en lid van de Gezondheidsraad. Dit zal plaatsvinden op de landelijke bijeenkomst van de werkgroep hersentumoren van vereniging Cerebraal.
.
De stichting STOPhersentumoren.nl is in 2007 opgericht door de vrouw van een hersentumorpatiënt en heeft als missie ‘Het onder de aandacht brengen van primaire hersentumoren en de gevolgen van deze ziekte, alsmede het ondersteunen van onafhankelijk (internationaal) onderzoek en kennisoverdracht van primaire hersentumoren met als doel te komen tot genezing van deze ziekte.’ Jaarlijks reikt de stichting deze stimuleringsprijs uit aan jonge onderzoekers die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van primaire hersentumoren.

Voor meer informatie zie: www.STOPhersentumoren.nl

Trefwoorden: Stichtingstophersentumorenhersentumorhersenkankeronderzoekwetenschappelijkstimuleringsprijs

Contact Stichting Stophersentumoren.nl

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share