Tandartskosten dit jaar voor het laatst aftrekbaar

Tandartskosten dit jaar voor het laatst aftrekbaar van Tandartspraktijk Elst

Door: Tandartspraktijk Elst  13-11-2008
Trefwoorden: Internet, Communicatie, Webwinkel

Volgend jaar zal deze regeling echter komen te vervallen. De overheid is van mening dat de aftrekpost buitengewone uitgaven/ziektekosten iets te populair is. Daar staat tegenover dat er ook mensen zijn die wel van deze regeling gebruik kunnen maken, maar het niet doen. Om de kosten van deze regeling te drukken en tegelijkertijd mensen die er nu geen gebruik van maken te bereiken zal er een nieuwe regeling komen.

De post algemene uitgaven was dit jaar al weggevallen, de algemene aftrekpost voor ouderen en chronisch zieken verdwijnt dus ook. De tandartskosten zullen dan niet meer aftrekbaar zijn, evenals bepaalde medicijnen en een nieuwe bril. Daar komt tegenover een compensatie van 100 tot 450 euro op jaarbasis voor mensen die in aanmerking komen voor de aftrek. Oudere mensen en arbeidsongeschikten krijgen een vaste aftrek van respectievelijk 150 en 225 euro.

De post specifieke uitgaven blijft wel bestaan zodat mensen die vanwege ziekte of handicap hoge onkosten hebben wel een aftrekpost behouden. Ze moeten wel rekening houden met de drempel van 1,65 procent van het huishoud verzamelinkomen (geldig voor verzamelinkomens tot € 40 000; daarboven geldt een drempel van 5,75% van het inkomen.)

Trefwoorden: Belasting, Communicatie, Gebit, Gezondheid, Hypotheken, Ict, Internet, Marketing, Tandarts, Tanden, Vergoed, Verzekering, Webwinkel