Nieuwe en unieke cursus over Brandveiligheid van Bestaande Gebouwen

Door: Nederlandse  20-05-2009

In de afgelopen jaren is er veel belangstelling gekomen voor brandveiligheid. Diverse incidenten met dodelijke slachtoffers laten zien dat het vergroten van brandveiligheid geen overbodige luxe is. Bij bestaande gebouwen hoort de zorg voor de brandveiligheid bij de beheers- en onderhoudsfunctie. Hier is men immers vertrouwd met alle technische details die te maken hebben met de bouw- en installatiedelen van een bestaand gebouw.

Het is niet meer dan logisch dat de NVDO het initiatief genomen heeft deze cursus te ontwikkelen. Er is veel aandacht voor brandveiligheid op de tekentafel en tijdens het bouwproces. In de gebruiks- en exploitatiefase is dat een stuk minder (wisselingen van beleid, van eigenaar, weinig belangstelling bij betrokkenen, etc). Voor medewerkers in beheer en onderhoud is deze unieke cursus ontwikkeld. Na afloop moeten de deelnemers in staat zijn de kwaliteit van de brandveiligheid van een bestaand gebouw op technisch inhoudelijk niveau te beoordelen en te verbeteren.

De cursus behandelt de theoretische begrippen en achtergronden die nodig zijn om het Besluit Brandveilig Gebruik Bouwwerken en hiermee samenhangende brandveiligheidsvoorschriften beter te begrijpen. Het gaat dan om de doelstelling van het Besluit (o.a. reikwijdte, uniformering regelgeving, vermindering lastendruk, vereenvoudiging, verantwoordelijkheden, samenhang met andere wetten,
De cursus besteedt veel aandacht aan de technisch - inhoudelijke bespreking van alle voorschriften van het Gebruiksbesluit. Die punten komen terug in de praktijkinspecties. De cursus leert de deelnemers ook hoe een inspectie op brandveiligheid in de praktijk uitgevoerd moet worden. De cursus wordt afgesloten met een examen. Doel van het examen is om te toetsen of de cursisten zelfstandig een inspectie op brandveiligheid kunnen uitvoeren.

Dit najaar wordt de cursus tweemaal georganiseerd.
dinsdag 9 - 16 - 23 - 30 september 2009 (09.00- 17.00 uur) en het examen op dinsdag 6 oktober 2009, 09.00 - 13.00 uur.
dinsdag 3 - 10 - 17 - 24 november 2009. Alle dagen 09.00- 17.00 uur en het examen op dinsdag 1 december 2009, 09.00 - 13.00 uur.
Per cursus kunnen maximaal twaalf deelnemers meedoen.

De kosten voor deze cursus bedragen voor NVDO – leden € 2.495,- (exclusief 19% BTW) en voor niet – leden € 2.795,- (exclusief 19% BTW). Het cursusgeld omvat alle cursusdocumentatie, alle lunches, koffie en andere consumpties. Meer informatie kan verkregen worden door even te bellen met het NVDO – secretariaat (030-6346040).