Steelcase meldt goede resultaten in eerste kwartaal

Door: Steelcase Nio  27-06-2006
Trefwoorden: Finance, Werkomgeving

Amsterdam Zuidoost – 27 juni 2006 --- Steelcase Inc. (NYSE:SCS) heeft in het eerste kwartaal van boekjaar 2007 een omzet geboekt van $727,3 miljoen. De omzet vertoonde een stijging van 7,6 procent in vergelijking met de omzet van $676,0 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet in het verslagkwartaal was inclusief $5,4 miljoen afkomstig van acquisities en een verlies van $4,8 miljoen als gevolg van de effecten van wisselkoersen. De Raad van Bestuur van Steelcase heeft besloten een dividend betaalbaar te stellen van $0,10 per aandeel. De betaalbaarstelling is vastgesteld op of vóór 17 juli aan aandeelhouders die dat zijn op 7 juli 2006.
Steelcase boekte in het verslagkwartaal een netto winst van $18,2 miljoen, $0,12 per aandeel, hetgeen overeenkwam met eerder uitgesproken verwachtingen. In dezelfde periode een jaar eerder bedroeg de netto winst $6,7 miljoen, $0,05 per aandeel.
In het eerste kwartaal werden reorganisatiekosten genomen voor een bedrag van $2,7 miljoen na belastingen. Die lasten hadden voornamelijk betrekking op herinrichting van productiefaciliteiten in de Verenigde Staten en daarbuiten. In dezelfde periode een jaar eerder beliepen de reorganisatiekosten een bedrag van $6,8 miljoen na belastingen.
“Veel tekenen wijzen erop dat het de goede kant op blijft gaan,” zei James P. Hacket, president en CEO. “Naast de goede cijfers van het eerste kwartaal introduceerden we in deze periode de Nurture lijn, meubilair voor de zorgsector, en wonnen we zes prijzen op de NeoCon.”
De winst uit gewone bedrijfsuitoefening in het verslagkwartaal kwam uit op $28,0 miljoen, ofwel 3,9 procent van de omzet. Zonder de reorganisatiekosten bedroeg de bruto winst $32,3 miljoen, ofwel 4,4 procent van de omzet, tegen $26,0 miljoen, ofwel 3,8 procent van de omzet in dezelfde periode een jaar eerder.

“De start van het nieuwe boekjaar is goed, met omzet en winst in overeenstemming met onze verwachtingen. In de komende kwartalen zullen we de laatste fase van de reorganisatie in de Amerikaanse thuismarkt invoeren en zullen we de bruto winstmarge in sommige specifieke regio’s pogen te verbeteren,” zei James P. Keane, CFO van Steelcase

Vooruitzichten
Steelcase verwacht dat de winst per aandeel in het tweede kwartaal tussen 10 en 14 procent hoger zal uitkomen dan in het tweede kwartaal vorig jaar. Die prognose is gebaseerd op de sterke orderportefeuille.

De onderneming verwacht dat de winst per aandeel in het tweede kwartaal zal liggen tussen $0,13 en $0,18. De onderneming boekte in het tweede kwartaal vorig jaar een winst per aandeel van $0,09.

CEO Hackett besluit: “De gestage groei is reden voor optimisme, maar we blijven ons concentreren op een nog betere klantbediening, het exploreren van nieuwe markten en het ontwikkelen van een wereldomspannend supply chain-systeem.”

Trefwoorden: Finance, Werkomgeving