Onderhandelingen CAO Hoveniers voorlopig gestaakt

Door: Vereniging Van Hoveniers En Groenvoorzieners  10-03-2007

De delegaties namens werkgevers en werknemers kunnen geen toenadering vinden op enkele essentiële punten. De belangrijkste discussiepunten zijn:
- Aanpassing van de seniorenregeling. In de vorige CAO is in een protocol overeengekomen dat de startleeftijd voor de seniorenregeling zou meebewegen met de overgangstabel van de nieuwe pensioenregeling.
- Afspraken met betrekking tot het laden en lossen aan het begin c.q. einde van de werkdag.
- Het invoeren van een aanloopschaal op basis van 120% van het minimumloon, bestemd voor specifieke doelgroepen, zoals jonggehandicapten (WAJONG-ers) en zij-instromers.
- De door werkgevers geboden loonsverhoging van 5,8% in de looptijd van 2 jaar. Hier tegenover eisen de bonden een loonsverhoging van 6%, waarbij volgens de werkgeversvertegenwoordiging teveel de nadruk ligt op verhogingen in het begin van de looptijd van de CAO. In verband met de reeds lopende contracten in de sector is dit voor de werkgevers onaanvaardbaar.

Na drie dagen intensief onderhandelen, is de werkgeversdelegatie teleurgesteld over de weinig constructieve houding van de bonden. Hierdoor zien zij op dit moment geen mogelijkheid om tot een akkoord te komen. De onderhandelingen zijn voor onbepaalde tijd gestaakt.

 


Contact Vereniging Van Hoveniers En Groenvoorzieners

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share