De Jutters zet e-learning in bij uitrol PSYGIS

Door: The Competence Group  05-11-2008
Trefwoorden: Software, Training, Ziekenhuis

Stichting De Jutters, centrum voor Jeugd-GGZ Haaglanden, gaat bij de uitrol van het elektronisch patiënten dossier (PSYGIS Dossier) gebruik maken van e-learning van The Competence Group (TCG). Op deze manier wil de organisatie voor kinder- en jeugdpsychiatrie op een eenduidige en efficiënte wijze een training aanbieden aan het personeel. De training zal rol- en functiespecifiek worden aangeboden. Zo worden alleen de vaardigheden geleerd die de gebruiker ook werkelijk moet beheersen voor het uitoefenen van zijn functie.

Alle medewerkers die met het nieuwe softwaresysteem gaan werken zullen vanaf januari 2009 van de e-learning training gebruik gaan maken. In onderlinge samenwerking tussen Getronics PinkRoccade, De Jutters en TCG wordt de lesstof ontwikkeld.

PSYGIS is het informatiesysteem dat de dossiervorming, de planning van de primaire processen en administratieve verantwoording van GGZ-instellingen ondersteunt. Getronics PinkRoccade, de leverancier van dit software systeem, heeft een strategische samenwerking op het gebied van e-learning met de The Competence Group. De afgelopen jaren hebben ook andere GGZ instellingen succesvol e-learning ingezet bij een PSYGIS implementatie, zoals Parnassia Bavo Groep en GGZ De Grote Rivieren.

De Jutters richt zich op kinderen en jongeren (en hun ouders / verzorgers) in de leeftijd van 0-21 jaar met psychiatrische problemen of met het risico deze te ontwikkelen. Het zorgaanbod beslaat een volledig pakket aan poliklinische en (dag)klinische functies op verschillende locaties in de regio Haaglanden.

meer informatie:

www.competence.biz | www.onzezorg.net | www.dejutters.com

Trefwoorden: Elearning, Implementatie, Jutters, Psychiatrie, Psygis, Software, Training, Ziekenhuis,