Erasmus MC tilt e-learning naar een hoger plan

Erasmus MC tilt e-learning naar een hoger plan van The Competence Group

Door: The Competence Group  19-05-2009
Trefwoorden: Training, Opleiding, Ziekenhuis

‘Flexibiliteit, SCORM compliancy en afrekenmethodiek maken TCG Academy echt uniek!’

Erasmus MC gaat TCG Academy van The Competence Group inzetten voor de ontwikkeling van haar medewerkers. Carla ‘s-Gravemade en Mari Tere Zaragoza werken als stafadviseur e-learning voor het Opleidingscentrum van het Erasmus MC. In september 2008 werd de e-learning unit opgericht. De eerste taak voor Carla en Mari Tere; het vinden van een learning content management systeem. Zij vertellen over dit proces:

‘We zijn in 2007 begonnen met het maken van e-learning voor studenten in een redelijk geavanceerd systeem wat op zichzelf goed beviel. Maar de gebruikersinterface is niet geschikt voor medewerkers, die kijken toch anders dan studenten. Voor medewerkers maakten we ook e-learning en publiceerden dat op onze website. Dat werd met veel enthousiasme gebruikt, maar al snel kwamen er steeds meer vragen van het management over inzicht in de resultaten en de voortgang van medewerkers. Daar voldeed het systeem gewoon niet aan en dus wisten we al vrij snel dat we op zoek moesten naar iets anders. Een e-learning tool waarmee we écht vooruit zouden kunnen.’

Pakket van - steeds meer - eisen
‘Met het samenstellen van een pakket van eisen zijn we begonnen. Een lijst met alle functies die wij belangrijk vinden maar ook voldeed aan de wensen van medewerkers en managers.’ Carla vertelt: ‘Naarmate wij meer mensen spraken binnen het Erasmus MC werd die lijst natuurlijk steeds langer. Belangrijk was een systeem waarin we eenvoudig e-learning kunnen maken, de voortgang kunnen laten zien aan medewerkers en management, maar ook aan externen. Uiteindelijk hebben we ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid om aan te tonen hoe het met de deskundigheid en mate van scholing bij het Erasmus MC zit.’

Bestaande pakketten binnen Erasmus MC
‘In eerste instantie hebben we gekeken welke systemen rondom e-learning binnen het Erasmus MC al gebruikt werden’. Dat waren er drie waaronder TCG Academy die al eens was ingezet bij de implementatie van de centrale agenda en PACS (diagnostische beelden zoals radiologie). Daarnaast hebben we nog gekeken naar solide partijen met specifieke ervaring in de zorg. Uiteindelijk kwamen we tot drie aanbieders die globaal voldeden aan ons pakket van eisen én een gerenommeerde positie hebben in de zorg. Van die pakketten hebben we uiteindelijk een nauwkeurige vergelijking gemaakt.’

‘De afgelopen jaren hebben we veel ervaring opgedaan in het maken en bewerken van e-learning. Dat helpt bij het maken van een keuze, we weten precies wat we willen. We zijn zelf achter de verschillende systemen gaan zitten om te ervaren hoe het werkt. Ook hebben we medewerkers zo uit de gang, hup, achter de computer gezet om te vragen wat zij prettig vonden werken. Daarbij viel al op dat medewerkers makkelijk overweg kunnen met TCG Academy.’

Uitwisselbaar door SCORM
‘Heel belangrijk voor het Erasmus MC bij het vormen van een keuze was het im- en exporteren van e-learning. We hebben zelf veel e-learning materiaal dat we willen blijven gebruiken. Daarnaast willen we ook trainingen van andere ziekenhuizen kunnen gebruiken en andersom. Daarom is het voor ons van belang dat e-learning wordt gecreëerd die voldoet aan de SCORM standaard. SCORM (Shareable Content Object Reference Model) is de internationale standaard die uitwisseling van e-learning tussen verschillende leermanagementsystemen mogelijk maakt. Alle pakketten konden onze e-learning wel inlezen maar alleen TCG Academy kon ook de e-learning volgens de SCORM standaard exporteren. Dat maakt ons flexibel, nu en voor de toekomst.’

Afrekensystematiek
‘De tijd dat er een grote centrale pot geld was, is voorbij. Net als veel andere zorginstellingen hebben wij te maken met decentrale budgetten en interne verrekeningen. The Competence Group heeft hiervoor een slimme oplossing met credits. Hiermee kunnen we niet alleen intern verrekenen maar ook onze e-learning extern verkopen. Uiteindelijk leiden we niet alleen voor het Erasmus MC op maar ook voor 40 andere zorginstellingen die er wellicht ook graag gebruik van maken.’

Flexibiliteit
‘Overall heeft The Competence Group indruk gemaakt met de functionaliteit en flexibiliteit van haar oplossing. Zo kunnen we, hoewel dat niet eens een doel was, stoppen met een klantrelatiesysteem op het Opleidingscentrum. TCG Academy ondersteunt behalve e-learning namelijk ook inschrijvingen in klassikale trainingen, overzichten van inzet, prestaties en de hele administratieve rompslomp rond uitnodigen etc. Zo hebben we straks één geïntegreerd systeem. Ook is de flexibiliteit erg prettig. The Competence Group is in staat en bereid om koppelingen met verschillende HR systemen en bijvoorbeeld een digitaal portfolio te maken.’

Over het Erasmus MC
Het Erasmus MC is met 12.000 medewerkers het grootste Universitair Medisch Centrum van Nederland. Het eigen opleidingscentrum verzorgt per jaar voor meer dan 4.150 mensen scholing op gebied van:
• Verpleegkundige vervolgopleidingen (bv. Intensive Care Verpleegkundige, Kinderverpleegkunde en Oncologieverpleegkundige)
• Medisch ondersteunende opleidingen (bv. Radiodiagnostisch laborant, Anesthesiemedewerker, Gipsverbandmeester)
• Training en ontwikkeling (bv. Vakinhoudelijke in-, bij- en nascholingen, Communicatie- en managementtrainingen en Reanimatietrainingen)

Erasmus MC leidt behalve de eigen medewerkers ook medewerkers uit 40 andere zorginstellingen op.


Meer Informatie

Opleidingscentrum Erasmus MC

Elles de Waard, Stafadviseur Communicatie, [email protected], 010 70 438 75

www.erasmusmc.nl/opleidingscentrum

The Competence Group

Daan Russchen, manager marketing en communicatie, [email protected], 030 256 56 25

www.onzezorg.net

Trefwoorden: Elearning, Leermanagement, Lms, Opleiding, Opleidingcentrum, Training, Ziekenhuis