Nieuwe e-learning Zorgleefplan

Door: The Competence Group  05-03-2009
Trefwoorden: Technology, Training, Verpleeghuis

The Competence Group heeft een nieuwe e-learningmodule beschikbaar: het Zorgleefplan. De training is gemaakt in samenwerking met Technology To Serve. Het Zorgleefplan is een methode om de kwaliteit van mensen in een verzorgings- en verpleeghuis zo hoog mogelijk te houden. Het is een uitwerking van de Norm verantwoorde zorg die door de overheid werd geïntroduceerd en de normen beschrijft die de kwaliteit van leven van mensen bepaalt.

De e-learning beslaat (beschrijft) de visie achter het Zorgleefplan en behandelt alle aspecten van het model. Daarnaast beschrijft het de vier domeinen van het model:

  • woon- en leefomstandigheden
  • participatie
  • mentaal welbevinden en autonomie
  • lichamelijk welbevinden en gezondheid

Van elk domein worden de aspecten uitgelicht en tenslotte procesmatig weergegeven. Hiermee wordt theoretisch duidelijk hoe te werken volgens de methodiek van het Zorgleefplan.

The Competence Group en Technology To Serve werkten al eerder samen aan de e-learning van het softwarepakket ResidentWeb, het administratieve systeem wat gebaseerd is op het Zorgleefplan.

Meer informatie:

Laura Tolsma [email protected] 0341 279399

Daan Russchen [email protected] 030 256 56 25

Trefwoorden: Elearning, Technology, Training, Tts, Verpleeghuis, Verpleegplan, Verzorgingshuis, Zorgleefplan,