Wijziging directie Aalberts Industries N.V.

Door: Aalberts Industries  23-08-2006

Aalberts Industries N.V. maakt bekend dat zij de heer R.J.N.D. Lousberg heeft benoemd tot Directeur per 1 september 2006. De heer Lousberg zal een deel van de taken overnemen van de heer B.P. Bolkenstein, die te kennen heeft gegeven een nieuwe uitdaging aan te willen gaan.

De heer Bolkenstein is meer dan 17 jaar in dienst geweest bij Aalberts Industries en was onder meer verantwoordelijk voor de acquisitieactiviteiten. De Raad van Commissarissen en de directie bedanken de heer Bolkenstein voor zijn belangrijke bijdrage aan de onderneming en wensen hem veel succes in het vervolg van zijn loopbaan. De heer Bolkenstein zal nog tot 1 oktober 2006 in dienst blijven; het vertrek vindt plaats in goed overleg en de heer Bolkenstein zal voor zover nodig beschikbaar blijven om nog een aantal projecten af te ronden.

De heer Lousberg (1968) is momenteel Corporate Division Controller bij n.v. Nuon. Hij heeft van 2000 tot 2003 gewerkt bij Priority Telecom en was sinds de beursnotering van Priority Telecom als Managing Director Corporate Development and Strategy lid van de Raad van Bestuur. De heer Lousberg begon zijn carrière bij KPN, waar zijn laatste functie senior member van de afdeling Mergers and Acquisitions was. Hij studeerde Financial Business Economics aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

De directie van Aalberts Industries N.V. zal na deze wijziging bestaan uit: J. Aalberts, President & CEO, J. Eijgendaal, CFO en R.J.N.D. Lousberg, Directeur.