RvC van DPA Flex keurt voorgenomen overname DNC niet goed

Door: Ajilon  07-09-2006

Onder verwijzing naar het gezamenlijke persbericht van DPA Flex Group N.V. (hierna DPA Flex) en DNC De Nederlanden Compagnie N.V. (hierna DNC) van 5 september 2006, waarin werd vermeld dat de voorgenomen overname van DNC onder voorbehoud was van de goedkeuring door de Raad van Commissarissen van DPA Flex die op 6 september 2006 bijeen zou komen, maakt de directie van DPA Flex bekend dat de Raad van Commissarissen van DPA Flex heeft besloten geen goedkeuring te verlenen aan de voorgenomen overname van DNC. Als gevolg hiervan heeft de directie van DPA Flex besloten het bod niet uit te brengen.

Dit is een openbare mededeling als bedoeld in artikel 9b lid 2 sub g Besluit toezicht effectenverkeer 1995.