Bizzcount.com is een samenwerkingsverband aangegaan met UB4M

Bizzcount.com is een samenwerkingsverband aangegaan met UB4M van Bizzcount

Door: Bizzcount  02-05-2007
Trefwoorden: Gezondheid, Stress, Onderzoek

De scan onderzoekt een viertal aspecten namelijk lichamelijke, psychologische en sociaal-maatschappelijke omstandigheden alsmede de arbeidssituatie.
De uitkomsten van de Smart Scan Indicator ontvangt u terug, vergezeld van een beknopte beschrijving en de daarbij passende aanbeveling.
De ontwikkelde scans brengen tekortkomingen en (toekomstige) belemmeringen in de taakuitvoering van individuen of groepen binnen organisaties aan het licht. De basis voor de scans wordt gevormd door toegepaste wetenschap op het gebied van onder meer psychologie, geneeskunde en personeelswetenschappen. Deze multidisciplinaire aanpak is uniek en maakt het mogelijk vrijwel alle denkbare knelpunten bloot te leggen. Een ander onderscheidend vermogen van de scans is dat deze via internet worden afgenomen, terwijl de diagnoses worden gesteld door specialisten waaronder psychologen en artsen. www.bizzcount.com

 Trefwoorden: Belemmering, Gezondheid, Onderzoek, Stress, Taakuitvoering, Thuis, Verzuim, Werkdruk, Ziek,