De zin en onzin van de jaardocumentgegevens zorginstellingen

Door: Inforay International  26-11-2008

De visie van de jaardocumenten wordt breed gedragen. (Potentiële) cliënten en patiënten willen immers graag transparantie en inzicht in de volledige en correcte jaardocumentgegevens, bijvoorbeeld om zorgorganisaties en hun prestaties onderling te kunnen vergelijken (benchmarken). De zorgorganisaties zijn geholpen om op efficiënte wijze in één jaardocument deze informatie ter beschikking te stellen aan de diverse partijen die voorheen ieder hun eigen documenten verlangden.

De gegevens uit de jaardocumenten 2007 zijn sinds kort en voor het eerst openbaar. Maar wat zeggen deze cijfers nu? Wie heeft bovendien de kennis en tijd om bijna 550.000 records door te spitten en daar relevante benchmarkgegevens uit te halen? Inforay heeft daarom de Jaardocument Zorg Dashboards ontwikkeld, die vanaf vandaag voor iedereen toegankelijk zijn op www.jaardocumentdashboard.nl.

Het is mogelijk te benchmarken tegen landelijke gemiddelden of gemiddelden van een zelf gekozen combinatie van invalshoeken en indicatoren. Mogelijke invalshoeken zijn regio (provincies), schaalgrootte (van minder dan 100 tot meer dan 1000) en zorgsector (VVT, GZ, GGZ, Ziekenhuizen/UMC’s/ZBC’s). Ook kan men zoeken naar of inzoomen op een specifieke zorgorganisatie en daar de detailgegevens van inzien.
Tijdens het ontsluiten van de jaardocumentgegevens heeft Inforay echter vastgesteld dat deze niet altijd juist zijn ingevoerd. Het is daarom niet gelukt de prestatiegegevens waarover de meeste zorgorganisaties inmiddels beschikken, via het jaardocument zinvol in te zetten voor benchmark-toepassingen.

De conclusie die we daaruit kunnen trekken is dat de invoertoepassing niet geschikt is gebleken om volledige (kwantiteit) en correcte (kwaliteit) gegevens te verkrijgen. Hierdoor zijn de meeste indicatoren onbruikbaar voor benchmarken of om er conclusies uit te trekken. De Inforay dashboards zijn wel zinvol om te achterhalen welke informatie echt niet klopt door onjuiste gegevensinvoer.

Een voorbeeld van inconsequente invoer is dat totaaltellingen vaak niet gelijk zijn aan de som van de delen. Zo stemt de som van de uitsplitste personeelskosten bijvoorbeeld niet altijd overeen met het ingevoerde totaal. Bij foutieve invoer is er bijvoorbeeld 100.000 of 100 ingevoerd als er 1.000 wordt bedoeld. Ook zijn sommige gegevens helemaal niet ingevoerd.

Dit was het eerste jaar dat het aanleveren van de jaardocumentgegevens verplicht was. Nu is het moment om hier van te leren, om het invoergemak te verbeteren en de noodzaak van goede invoer voor de zorgorganisaties aannemelijker te maken. Om zo zin te geven aan het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2008.

Als de jaardocumentgegevens volgend jaar weer openbaar worden gemaakt en de kwaliteit en kwantiteit op orde is, dan zal Inforay de Jaardocument Zorg Dashboards uitbreiden met meer indicatoren, invalshoeken en dashboards, zodat de gegevens door een breed publiek zinvol zijn te gebruiken.