Efficiency winst voor zorgaanbieder Centrum Maliebaan dankzij Business Intelligence

Door: Inforay International  26-01-2012
Trefwoorden: Semi-overheid, Business Performance, Business Performance Management

Centrum Maliebaan, instelling voor verslavingspsychiatrie, beschikt nu over geïntegreerde managementinformatie dankzij de Business Intelligence software van Inforay.

Leen Rasser, manager bedrijfsvoering:

“Inforay heeft gezorgd voor een grote efficiency winst binnen het administratieve proces doordat informatie op een eenduidige en consistente manier ter beschikking wordt gesteld. Hierdoor kan de organisatie zich direct richten op de inhoud en hoeft men zich niet meer bezig te houden met het verzamelen van de informatie. De laagdrempeligheid van de Inforay Monitors geeft het management de mogelijkheid om de betrokkenheid bij en het inzicht in de bedrijfseconomische aspecten significant te vergroten.”

“De Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur hebben de Inforay Monitors met enthousiasme ontvangen en geven aan veel vertrouwen te hebben in de gegevens op basis van de consistente manier van presenteren. Behandelaren geven aan dat met Inforay nu de mogelijkheid wordt geboden om de enorme ‘schatkist’ aan gegevens uit de basisapplicaties te openen en integraal inzichtelijk te krijgen.”

“De informatie en de manier waarop deze met Inforay inzichtelijk wordt gemaakt, heeft ertoe geleid dat er een nauwere samenwerking met de gemeente in gang wordt gezet in het kader van het project ‘Effectieve bezuinigingen’. De wethouder is onder de indruk van de manier waarop Centrum Maliebaan nu met behulp van Inforay omgaat met de informatievoorziening en de mogelijkheden die dit geeft voor snelle en adequate sturing.”

Johan Hidding, controller:

“Inforay maakt het mogelijk om informatie uit verschillende systemen te koppelen waardoor een optimale sturing mogelijk is op omzet ten opzichte van geleverde productie. Dit wordt steeds belangrijker in de zorg, net als het sturen op content en cliëntgegevens. Hiervoor is het van belang dat het beheer van de data goed is ingeregeld. Inforay is hiervoor een uitgelezen toepassing die het mogelijk maakt om zowel de interne als externe verantwoording transparant en consistent te maken.”

“Inforay is breed uitgerold onder de managers die ook echt gebruik maken van de aangeboden informatie. Inforay is zo gebruikersvriendelijk dat alle managers er met een half uurtje instructie al zelfstandig mee kunnen werken, ook de personen die minder affiniteit hebben met automatisering.”

Rody van der Riet, medewerker Financiën:

“Ik stond er eerst sceptisch tegenover, maar Inforay heeft de meerwaarde aangetoond van integrale informatie ten opzichte van de standaard informatie die beschikbaar is vanuit de basisapplicaties. Inforay is zeer gebruikersvriendelijk en snel te integreren in het bestaande informatieproces.”

---------- 
Over Centrum Maliebaan

Centrum Maliebaan is een instelling voor verslavingspsychiatrie in de provincie Utrecht. Verslavingspsychiatrie is een gespecialiseerde vorm van geestelijke gezondheidszorg. Centrum Maliebaan biedt zorg aan mensen die problemen hebben door gebruik van alcohol, drugs, medicijnen of door gokken. Het kan gaan om eigen gebruik/gokken of dat van iemand in de omgeving. Centrum Maliebaan wil als een instelling voor verslavingspsychiatrie patiënten helpen door ze te behandelen met de modernste beschikbare methoden, in samenwerking met de vele instellingen waarmee onze patiënten in aanraking komen, en door deze behandelingen ook een maatschappelijke bijdrage leveren aan de vermindering van overlast. Centrum Maliebaan heeft jaarlijks ruim 5.500 patiënten en beschikt over 13 locaties in Utrecht, Amersfoort, Veenendaal, Bilthoven en Den Dolder. Daarnaast zijn er spreekuren in diverse plaatsen in de regio Utrecht.

Trefwoorden: Business Performance, Business Performance Management, Semi-overheid

Andere producten en diensten van Inforay International


04-07-2012

Inforay versterkt samenwerking met Multrix - SaaS oplossing van Inforay maakt versnelde groei door

SaaS, Planning & Control cyclus, Informatie Management, stuurinformatie, begroting, kostprijs, zorg, gezondheidszorg, webapplicatie


15-05-2012

Warande neemt de Prestatie Management software van Inforay succesvol in gebruik

Warande heeft het aanbestedingsproject met betrekking tot prestatie management succesvol afgerond met de Inforay producten en diensten. Zoals verwoord in


15-05-2012

Warande neemt de Prestatie Management software van Inforay succesvol in gebruik

Warande heeft het aanbestedingsproject met betrekking tot prestatie management succesvol afgerond met de Inforay producten en diensten. Zoals verwoord in


22-12-2011

Zorginstelling De Passerel neemt succesvol de Begroting Applicatie van Inforay in gebruik

begroting, webapplicatie, excel, gehandicaptenzorg06-06-2011

Horizon neemt de Care Dashboards Business intelligence software van Inforay succesvol in gebruik

business intelligence, managementinformatie, zorg, webapplicatie, care dashboards


06-06-2011

Inforay: de kijkdoos van nu voor GGZ instelling de Bascule

business intelligence, managementinformatie, zorg, webapplicatie, care dashboards


23-02-2011

Zorginstelling Zozijn neemt succesvol de Begroting Applicatie van Inforay in gebruik

Zozijn heeft de Begroting Applicatie van Inforay succesvol in gebruik genomen als uitbreiding op de Business Intelligence omgeving.


22-02-2011

Zorginstelling Syndion maakt budgethouders écht verantwoordelijk

Syndion heeft de Begroting Applicatie van Inforay succesvol in gebruik genomen. De 35 clustermanagers van Syndion zijn nu beter in staat de budgetverantwoordelijkheid ook echt inhoud te geven.


11-10-2010

XONAR neemt de Inforay Care Dashboards in recordtijd in gebruik

XONAR, een grote organisatie voor Jeugdzorg, heeft de Care Dashboards van Inforay succesvol geïmplementeerd en beschikt nu over geïntegreerde managementinformatie uit Care4, ADP Pion, Regas en Exact


10-06-2010

Inforay lanceert nieuw product ‘Begroting Applicatie voor de zorg’

Inforay, de snelst groeiende Business Intelligence leverancier in de zorg, lanceert een nieuwe begrotingsapplicatie voor de zorgsector


08-06-2010

Promens Care verhoogt de kwaliteit van stuurinformatie met Inforay

Promens Care biedt zorg en dienstverlening aan mensen met verstandelijke, psychiatrische of psychosociale beperkingen. Promens Care maakt sinds 2006 gebruik


31-05-2010

Zozijn maakt informatie uniform en toegankelijk tot detailniveau met BI van Inforay

Zozijn, een grote organisatie voor gehandicaptenzorg, heeft de Care Dashboards van Inforay succesvol geïmplementeerd en beschikt nu over geïntegreerde managementinformatie