GGZ Oost Brabant gunt de Business Intelligence aanbesteding aan Inforay

Door: Inforay International  10-03-2009

GGZ Oost Brabant heeft de aanbesteding voor het realiseren van geïntegreerde informatievoorziening gegund aan Inforay. De doelstelling is dat GGZ Oost Brabant gebruik maakt van één instrument voor zowel het ontsluiten van de bronsystemen als voor het genereren van managementinformatie.

Aanleiding tot de aanbesteding was dat gegevens uit de diverse bronsystemen niet aan elkaar zijn gekoppeld doordat gegevens onvolledig of op verschillende wijzen zijn vastgelegd. Het betreft de volgende bronsystemen: X/Mcare (zorg), Beaufort/Gemal (salaris), Friendsys (personeel), Rostarflex (roosterplanning) en AXI (financiën, inkoop en logistiek).

GGZ Oost Brabant heeft de aanbesteding met een stuurgroep degelijk en multidisciplinair uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een uitgebreid aanbestedingsdocument met, voor een grote GGZ instelling, specifieke vragen over:

 • Financiële en economische draagkracht
 • Production, research & development
 • Continuïteit, inpasbaarheid, service en dienstverlening
 • Prijs en licentie
 • Arbeidsomstandigheden, milieu en veiligheid
 • Bronsystemen
 • Metadata laadproces
 • Geïntegreerd informatiesysteem
 • Autorisatie
 • Presentatie van informatie
 • Herleidbaarheid en controleerbaarheid

Van de uitgebreide lijst met potentiële leveranciers is GGZ Oost Brabant uiteindelijk met drie leveranciers een offertetraject ingegaan. Hiervan is Inforay gekozen om een proof of concept te doen en is er een referentiebezoek geweest. Doelstellingen van de proof of concept waren:

 • Beoordelen of daadwerkelijk met één instrument kan worden voldaan aan de brede Business Intelligence behoefte van GGZ Oost Brabant.
 • Beoordelen of de Business Intelligence omgeving door GGZ Oost Brabant zelf kan worden uitgebreid en beheerd.
 • Opleveren van een productiviteitsmeting waarbij de gemaakte productie per medewerker uit het primaire zorgsysteem (X/Mcare) wordt afgezet tegen de productieafspraken met de medewerker uit personeelssysteem (Beaufort).

De aanbesteding is op basis van bovengenoemde voorwaarden aan Inforay gegund.

Annette de Lange, Informatiemanager:
“Naast de gebruiksvriendelijkheid was het technische concept van de Inforay schil om de databronnen, in plaats van een ‘zwaar’ datawarehouse, doorslaggevend. De schil van Inforay biedt ons de vereiste transparantie zodat we op elk moment weten waar we mee bezig zijn en waar we op sturen. De hanteerbaarheid van de Inforay technologie stelt ons in staat de omgeving zelf verder uit te bouwen en te beheren, onafhankelijk van derden. Verder was het goed te constateren dat de Inforay mensen goed werk willen leveren.”

Jos Linders, Informatieadviseur:
“Iedereen kan bronsystemen ontsluiten maar het technische concept van Inforay biedt hiervoor een unieke structuur die het voor ons overzichtelijk maakt. Verder sprak de flexibiliteit ons aan waardoor we tijdens de pilot snel op de wijzigende informatiebehoefte kunnen inspringen. We kunnen met de Inforay technologie zelf leidend zijn zonder dat externe ondersteuning nodig is.”

“Doel is om 1400 van de 2500 medewerkers via het web toegang te geven zodat teamleiders, behandelaren en medewerkers op detailniveau (afspraken, journaalposten) inzicht krijgen in de prestaties waar ze op kunnen worden aangesproken. De Raad van Bestuur en eerste managementlagen krijgen een cockpit zodat ze in één oogopslag kunnen zien hoe het ervoor staat en kunnen inzoomen op de achterliggende oorzaken van afwijkingen op de gestelde normen.”

Hans de Krijger, Senior Inkoper:
“Wij gaan niet over één nacht ijs als het aankomt op leverancierselectie. Specifiek voor deze aanbesteding hebben we een multidisciplinaire werkgroep opgezet met zeven personen die ieder een belangrijk onderdeel van de organisatie vertegenwoordigde (waaronder Bureau Financiën en Bureau ICT). Wij ervaren de samenwerking met Inforay als prettig en open en ook bij de onderhandelingen bleken zaken goed bespreekbaar met Inforay. Met name de stapsgewijze aanpak biedt ons de zekerheid dat we alleen investeren als hier ook de afgesproken toegevoegde waarde tegenover staat.”

----------

Over GGZ Oost Brabant
De GGZ Oost Brabant is een stichting welke op 1 januari 1998 formeel is ontstaan uit de IPZ Oost Brabant (Psychiatrisch ziekenhuis Coudewater te Rosmalen en het psychiatrisch ziekenhuis Huize Padua te Boekel), de Riagg Noord-Oost Brabant en de RIBW Oost-Brabant. Het aanbod wordt vanuit vier subregio’s verzorgd, te weten Oss, Land van Cuyk, Uden/Veghel en Helmond. In het totaal werken bij GGZ Oost Brabant circa 2500 personen.