Grotere medicatieveiligheid met Pharmaps

Door: Inforay International  18-09-2008

Medicatieveiligheid is een van de speerpunten van de huidige verbeteringsprocessen in de zorg. Meer en meer wordt duidelijk dat de medicatieveiligheid voor patiënten kan worden vergroot door ook gegevens uit andere systemen, zoals laboratoriumwaarden, direct mee te laten wegen door een uitgebreidere set van bewakingsregels toe te passen op deze gegevens.

De Pharmaps applicatie brengt gegevens uit diverse bronsystemen (het Ziekenhuis Apotheker Informatie Systeem en de systemen van de klinisch-chemisch laboratoria van de ziekenhuizen) bijeen en past op deze gegevens zogenaamde Clinical Rules toe. De signalen worden gegenereerd door een revolutionaire redeneermachine die alleen de werkelijk relevante signalen automatisch doorlaat.

Rein Vehmeijer, Directeur Pharmaps:
“Onze missie is om de medicatieveiligheid in de Nederlandse zorgsector sterk te verbeteren. Pharmaps koppelt alle relevante informatie en in combinatie met de redeneermachine ondersteunt dit het medisch personeel in de te nemen beslissingen. Het helpt enorm in de tijdigheid van de behandeling, het samenwerken in de keten en de efficiency van de medicatieprocessen.”

In twee ziekenhuizen in Noordoost-Brabant is inmiddels een proef gestart met de Pharmaps applicatie. De Ziekenhuisapotheek Noordoost-Brabant (ZANOB) maakt gebruik van Pharmaps om een nog grotere medicatieveiligheid te garanderen voor de patiënten in deze ziekenhuizen.

-----

Over Pharmaps BV
Pharmaps is opgericht door Emotional Brain en Inforay. Met haar software-oplossingen in verschillende modules voor (ziekenhuis) apothekers, specialisten, artsen en verplegend personeel, beoogt Pharmaps vergaande verbeteringen in de medicatieveiligheid aan te bieden.

Over Emotional Brain
Emotional Brain BV is een onderzoeks- en adviesbedrijf opgericht in 1999. Het bedrijf is opgericht met als doel het geven van wetenschappelijk gebaseerde analyses of diagnoses van het (dis)functioneren van individuen. Tevens heeft zij een redeneer engine ontwikkeld (Juno) voor het product Pharmaps. Daarmee worden Clinical Rules toegepast op de medicatie-gegevens en klinisch chemische parameters en worden relevante bewakingssignalen en adviezen beredeneerd.

Over Inforay
Inforay International BV is een Nederlandse softwareleverancier gericht op de sectoren Cure en Care. Inforay levert praktische informatie-oplossingen die zijn afgestemd op een specifieke behoefte. Het bedrijf heeft zowel de expertise als de gepatenteerde technologie in huis om innovatieve ideeën om te zetten in bruikbare toepassingen. Kenmerkend zijn de korte implementatietrajecten, lage beheersinspanningen en het gebruiksgemak van Inforay’s oplossingen.