Horizon kiest voor het ‘5-5-5-dagen’ BI stappenplan van Inforay

Door: Inforay International  24-07-2008

Leusden, 24 juli 2008 – Horizon, Instituut voor Jeugdzorg en Onderwijs, heeft voor het ‘5-5-5-dagen’ stappenplan van Inforay gekozen om tegen een vaste prijs van 5 dagen per te ontsluiten applicatie een volledige Business Intelligence omgeving te realiseren, inclusief databasekoppelingen, datawarehouse, informatiemodel, dashboards en analyseomgeving.

Horizon zocht een manier om de goudmijn aan aanwezige gegevens uit Care4, Exact en Beaufort ook daadwerkelijk te gebruiken om de Horizon organisatie pro-actief te besturen. De Business Intelligence technologie van Inforay bleek dit precies te kunnen ondersteunen.

De heer A. Voormeeren, Directeur Algemene Zaken:
“De presentatie van en de samenwerking tussen Inforay en Nedercare (de leverancier van onze zorgapplicatie Care4) gaf ons de juiste basis van vertrouwen om een strategische samenwerking aan te gaan. Wat betreft de technologie was van doorslaggevend belang dat de Inforay ‘toolkit’ ons in staat stelt de Business Intelligence omgeving relatief onafhankelijk van derden zelf verder uit te breiden en te beheren.”

Met de Inforay dashboards kan Horizon een meer uniforme manier van rapporteren introduceren, waardoor de wildgroei van rapportages wordt gestopt. De dashboards bieden de relevante gegevens op hoofdlijnen, waarna iedere gebruiker zelf kan navigeren (klikken) naar voor hem/haar relevante detailinformatie, op basis van centraal vastgelegde eenduidige indicatoren en invalshoeken.

José van Mullekom, beleidsmedewerker:
“Met de Inforay technologie zijn we voorbereid op de P*Q bekostigingsmethodiek en worden de relaties zichtbaar tussen de gegevens uit Care4, Exact en Beaufort. Het foutgevoelige en arbeidsintensieve proces van de maandelijkse MS Excel/Acces rapportages wordt nu geautomatiseerd. Dit zal vele dagen per maand schelen, waardoor we nu tijd kunnen besteden aan het daadwerkelijk benutten van de gegevens, in plaats van aan het verzamelen ervan.” 

---

Over Horizon
Horizon behandelt, begeleidt en geeft onderwijs aan jeugdigen van 0 tot 18 jaar met ernstige problemen op meerdere terreinen. Dit kunnen problemen ten gevolge van een complexe opvoedings- en leefsituatie zijn of ontwikkelingsproblemen van de jeugdige zelf. De problemen doen zich zowel in het onderwijs voor als thuis bij de opvoeding. Kenmerkend hierbij is dat er voor veel ouders geen evenwicht meer is tussen draagkracht en draaglast.

Het werkgebied van Horizon is Zuid-Holland. Horizon heeft een totale capaciteit van 279 plaatsen voor 24-uurs behandeling, 744 plaatsen voor pleegzorg, 103 plaatsen ten behoeve van dagbehandeling en 120 plaatsen voor intensief ambulante hulp.Daarnaast beschikt Horizon over ruim 1350 leerlingplaatsen in het cluster 4 onderwijs, speciaal onderwijs voor jongeren met gedragsproblemen.