Horizon neemt de Care Dashboards Business intelligence software van Inforay succesvol in gebruik

Door: Inforay International  06-06-2011
Trefwoorden: Business Performance, Business Performance Management, Proces-optimalisatie

 

Leusden, 6 juni 2011 – Inforay maakt bekend dat Horizon, instituut voor jeugdzorg en onderwijs, de Care Dashboards succesvol in gebruik heeft genomen op de kernapplicaties voor productie, personeel en financiën. De Inforay software heeft bijgedragen aan een betere bedrijfsvoering met betrekking tot verantwoording en levert een grote mate van transparantie.

De heer A. Voormeeren, Directeur Algemene Zaken:
“Bureaucratische handelingen bij managers vallen weg omdat nu niet iedereen apart zijn/haar rapportages hoeft samen te stellen. Ze kunnen nu dus echt bezig gaan met het besturen. Alle managers hebben met Inforay nu de knoppen in handen om te sturen.”

“Door vrijgave van Inforay Monitors richting de managers zien zij dat de gegevens betrouwbaar zijn, omdat zij kunnen doorzoomen naar de onderliggende gegevens. Tevens kunnen nu vragen vanuit de organisatie en van de externen snel worden beantwoord, wat Horizon nog beter op de kaart zet bij de verschillende partijen. De status van Horizon stijgt bij financiers door duidelijke en tijdige rapportages.”

“De oude manier van rapporteren was vooral reactief en afwachtend. Met de Inforay rapportages is er de mogelijkheid om proactief te zijn omdat er nu sprake is van stuurinformatie in plaats van lijstjes met gegevens.”

José van Mullekom, beleidsmedewerker en Tomco Zijderhand, HEAD:
“We komen nu toe aan controle en analyse omdat niet zoveel tijd hoeft te worden besteed aan het verzamelen van gegevens. De verantwoording van P*Q kan niet zo betrouwbaar en snel uit basisapplicatie worden gehaald. Met de vaststelling van de juiste definities in Inforay is het mogelijk om dit op elk gewenst moment te presenteren.”

Over Horizon
Horizon behandelt, begeleidt en geeft onderwijs aan jeugdigen van 0 tot 18 jaar met ernstige problemen op meerdere terreinen. Dit kunnen problemen ten gevolge van een complexe opvoedings- en leefsituatie zijn of ontwikkelingsproblemen van de jeugdige zelf. De problemen doen zich zowel in het onderwijs voor als thuis bij de opvoeding. Kenmerkend hierbij is dat er voor veel ouders geen evenwicht meer is tussen draagkracht en draaglast.

Het werkgebied van Horizon is Zuid-Holland. Horizon heeft een totale capaciteit van 279 plaatsen voor 24-uurs behandeling, 744 plaatsen voor pleegzorg, 103 plaatsen ten behoeve van dagbehandeling en 120 plaatsen voor intensief ambulante hulp.Daarnaast beschikt Horizon over ruim 1350 leerlingplaatsen in het cluster 4 onderwijs, speciaal onderwijs voor jongeren met gedragsproblemen.

Over Inforay
Inforay is de snelst groeiende leverancier van Business Intelligence software voor de zorg met een groot marktaandeel in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT), Gehandicaptenzorg (GHZ) en Jeugdzorg (JZ). Inforay ondersteunt zorgorganisaties bij het verkrijgen van stuurinformatie met direct inzicht in de prestaties. Specifieke Business Intelligence producten voor de zorg zijn onder meer: de Begroting Applicatie, de Kostprijs Applicatie en de Care Dashboards gebaseerd op best practices in de zorg.

Trefwoorden: Business Performance, Business Performance Management, Proces-optimalisatie

Andere producten en diensten van Inforay International


04-07-2012

Inforay versterkt samenwerking met Multrix - SaaS oplossing van Inforay maakt versnelde groei door

SaaS, Planning & Control cyclus, Informatie Management, stuurinformatie, begroting, kostprijs, zorg, gezondheidszorg, webapplicatie


15-05-2012

Warande neemt de Prestatie Management software van Inforay succesvol in gebruik

Warande heeft het aanbestedingsproject met betrekking tot prestatie management succesvol afgerond met de Inforay producten en diensten. Zoals verwoord in


15-05-2012

Warande neemt de Prestatie Management software van Inforay succesvol in gebruik

Warande heeft het aanbestedingsproject met betrekking tot prestatie management succesvol afgerond met de Inforay producten en diensten. Zoals verwoord in


26-01-2012

Efficiency winst voor zorgaanbieder Centrum Maliebaan dankzij Business Intelligence

centrum maliebaan, business intelligence, efficiency, integrale informatie


22-12-2011

Zorginstelling De Passerel neemt succesvol de Begroting Applicatie van Inforay in gebruik

begroting, webapplicatie, excel, gehandicaptenzorg06-06-2011

Inforay: de kijkdoos van nu voor GGZ instelling de Bascule

business intelligence, managementinformatie, zorg, webapplicatie, care dashboards


23-02-2011

Zorginstelling Zozijn neemt succesvol de Begroting Applicatie van Inforay in gebruik

Zozijn heeft de Begroting Applicatie van Inforay succesvol in gebruik genomen als uitbreiding op de Business Intelligence omgeving.


22-02-2011

Zorginstelling Syndion maakt budgethouders écht verantwoordelijk

Syndion heeft de Begroting Applicatie van Inforay succesvol in gebruik genomen. De 35 clustermanagers van Syndion zijn nu beter in staat de budgetverantwoordelijkheid ook echt inhoud te geven.


11-10-2010

XONAR neemt de Inforay Care Dashboards in recordtijd in gebruik

XONAR, een grote organisatie voor Jeugdzorg, heeft de Care Dashboards van Inforay succesvol geïmplementeerd en beschikt nu over geïntegreerde managementinformatie uit Care4, ADP Pion, Regas en Exact


10-06-2010

Inforay lanceert nieuw product ‘Begroting Applicatie voor de zorg’

Inforay, de snelst groeiende Business Intelligence leverancier in de zorg, lanceert een nieuwe begrotingsapplicatie voor de zorgsector


08-06-2010

Promens Care verhoogt de kwaliteit van stuurinformatie met Inforay

Promens Care biedt zorg en dienstverlening aan mensen met verstandelijke, psychiatrische of psychosociale beperkingen. Promens Care maakt sinds 2006 gebruik


31-05-2010

Zozijn maakt informatie uniform en toegankelijk tot detailniveau met BI van Inforay

Zozijn, een grote organisatie voor gehandicaptenzorg, heeft de Care Dashboards van Inforay succesvol geïmplementeerd en beschikt nu over geïntegreerde managementinformatie