Inforay: de kijkdoos van nu voor GGZ instelling de Bascule

Door: Inforay International  06-06-2011
Trefwoorden: Business Performance, Business Performance Management, Proces-optimalisatie

 

Leusden, 10 mei 2011 – Het academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie de Bascule heeft de Business Intelligence software van Inforay succesvol in gebruik genomen. Voornaamste reden van het Business intelligence project van de Bascule was om de Informatievoorziening te professionaliseren en om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar transparantie door de zorgkantoren en zorgverzekeraars.

Edo Smit, ICT manager:
“Het project is gerealiseerd binnen de afgesproken vaste prijs implementatie en in prettige samenwerking. De resultaten zijn meer dan we hadden verwacht. We hebben dagen besparing per maand van alle personen die voorheen bezig waren met gegevens te verzamelen voor de productie, wachtlijsten, verzuim en financiële rapportages. Verder is de transparantie van de opbouw toegenomen en het is nu direct duidelijk waar de knelpunten in het proces zitten. De stapels papier zijn niet meer nodig.”

“Wat me aanspreekt aan de X-Ray technologie is dat het de informatiebehoefte duidelijk maakt, complexe en dure datawarehouses niet nodig zijn en dat het mogelijk wordt de schat aan applicatiegegevens nu ook echt te benutten zonder dat technische kennis nodig is.”

“Het Inforay project was de katalysator om de processen verder te professionaliseren en te organiseren. Hiervoor is onder andere de afdeling Informatievoorziening opgericht en deze heeft een doorslaggevende bijdrage geleverd aan het succes.”

“Zelfs de zorgverleners met weinig ICT affiniteit konden er direct mee aan de slag en de Business Intelligence software wordt als zeer laagdrempelig en gemakkelijk ervaren terwijl er toch veel mogelijk is.”

“De relaties tussen gegevens uit de diverse applicaties (GEMAL, Beaufort, Bomas en Care4) zijn gemakkelijk te realiseren en leveren inzichten op die tot nu toe niet mogelijk waren, zoals werkelijke productiviteitsgegevens versus contracturen en actuele inzichten van de werkelijke prestaties ten opzichte van de begroting.”

Diana Erkelens, Coördinator Informatievoorziening I&A:
“Tot nu toe verzorgde iedere afdeling van de Centrale Service Organisatie zijn eigen informatiestroom naar de managers en leidinggevenden. Het centraal aanleveren van managementinformatie, daar deden we nog niet aan binnen de Bascule. Maar daar is nu verandering in gekomen! Eind 2010 heeft de Bascule het managementinformatiesysteem Inforay aangekocht en na een goede samenwerking tussen de Bascule en Inforay wordt de Business Intelligence toepassing nu breed in gebruik genomen.”

“Inforay toont op een overzichtelijke en eenvoudige manier de rapporten die tot nu toe door de verschillende afdelingen werden aangeleverd. Een tafel vol papier behoort tot het verleden want met Inforay heb je alle gegevens overzichtelijk bij elkaar, eigenlijk te vergelijken met de kijkdoos van vroeger. Medewerkers kunnen vanaf iedere daarvoor ingerichte computer (thuis of op de werkplek) toegang krijgen tot Inforay. Het systeem levert de gegevens aan uit Beaufort (personeel), Bomas (financieel) en Care4 (patiënten). Voor enkele rapporten worden de cijfers uit de verschillende applicaties gecombineerd en ook kunnen er gegevens uit Excel sheets worden gebruikt. De gegevens die Inforay levert komen rechtstreeks uit de bronsystemen.”

“Aan Inforay hangt een uitgebreid autorisatieschema, waarmee kan worden bepaald wie toegang heeft tot welke informatie. Zo hebben managers en leidinggevenden alleen inzicht in de informatie die hun eigen afdeling betreft. En medewerkers van de afdeling HRM hebben alleen toegang tot de personeelsgegevens zoals zij die nu ook in Beaufort kunnen zien, net zoals de medewerkers van de Centrale zorgadministratie alleen de cliëntgegevens uit Care4 kunnen zien.”

“De Business Intelligence omgeving blijft in ontwikkeling omdat de informatiebehoefte van de organisatie continu verandert. Bij de start is de informatie die nu maandelijks door de verschillende afdelingen wordt verstuurd in Inforay zichtbaar. In de toekomst komen daar in ieder geval de cijfers over de ROM en Zorgpaden bij en kunnen ook gegevens uit andere applicaties worden toegevoegd. We denken onder meer aan een koppeling met Topdesk (CSP, HRM).”

“In de eerste fase is Inforay beschikbaar voor de managers en leidinggevenden die nu ook al de informatie ontvangen vanuit Beaufort, Bomas en Care4. In de toekomst wordt het mogelijk om gespecificeerde informatie per medewerker beschikbaar te stellen via een persoonlijke intranetpagina. Iedere medewerker krijgt dan toegang tot die informatie die voor hem of haar bedoeld is en die je in je dagelijkse werk kunt gebruiken.”

Manager Zorglijn:
“Wat een enorme verbetering! Fantastisch dat alles zo mooi op een rijtje staat en direct en op ieder moment toegankelijk is. Geen gedoe meer met documenten waarvan ik niet meer weet in welk mapje ik ze heb bewaard, geen stapels uitgeprinte productieoverzichten die ik bij nader inzien al twee keer eerder had uitgeprint, mooie rode stipjes die aangeven waar aandacht nodig is, kortom: ik ben er erg blij mee.”

Over de Bascule
De Bascule is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Vanuit verschillende vestigingen in de regio Amsterdam bieden wij hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen. De Bascule werkt als academisch centrum nauw samen met de twee Amsterdamse universiteiten: de UvA (Universiteit van Amsterdam) en de VU (Vrije Universiteit). Door een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk bieden wij wetenschappelijk verantwoorde behandeling, ondersteuning en onderwijs. Wij ontwikkelen en implementeren nieuwe methodieken en behandelprogramma’s. Daardoor kunnen wij snel inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.

Over Inforay
Inforay levert met 20 medewerkers Business Intelligence producten en diensten aan de zorgsector en is marktleider in de GGZ, V&V, Gehandicaptenzorg en Jeugdzorg. Inforay biedt vaste prijs implementaties op alle gangbare applicaties in de zorg. De softwareproducten typeren zich door een hoog gebruiksgemak tegen lage kosten en beheer onafhankelijk van externe inhuur. Met het unieke Share in Care programma kunnen Inforay klanten, snel en zonder te betalen voor het intellectuele eigendom, de Business Intelligence omgeving zelf uitbreiden, beheren en actueel houden aan de steeds wijzigende marktontwikkelingen in de zorg.

Trefwoorden: Business Performance, Business Performance Management, Proces-optimalisatie

Andere producten en diensten van Inforay International


04-07-2012

Inforay versterkt samenwerking met Multrix - SaaS oplossing van Inforay maakt versnelde groei door

SaaS, Planning & Control cyclus, Informatie Management, stuurinformatie, begroting, kostprijs, zorg, gezondheidszorg, webapplicatie


15-05-2012

Warande neemt de Prestatie Management software van Inforay succesvol in gebruik

Warande heeft het aanbestedingsproject met betrekking tot prestatie management succesvol afgerond met de Inforay producten en diensten. Zoals verwoord in


15-05-2012

Warande neemt de Prestatie Management software van Inforay succesvol in gebruik

Warande heeft het aanbestedingsproject met betrekking tot prestatie management succesvol afgerond met de Inforay producten en diensten. Zoals verwoord in


26-01-2012

Efficiency winst voor zorgaanbieder Centrum Maliebaan dankzij Business Intelligence

centrum maliebaan, business intelligence, efficiency, integrale informatie


22-12-2011

Zorginstelling De Passerel neemt succesvol de Begroting Applicatie van Inforay in gebruik

begroting, webapplicatie, excel, gehandicaptenzorg06-06-2011

Horizon neemt de Care Dashboards Business intelligence software van Inforay succesvol in gebruik

business intelligence, managementinformatie, zorg, webapplicatie, care dashboards


23-02-2011

Zorginstelling Zozijn neemt succesvol de Begroting Applicatie van Inforay in gebruik

Zozijn heeft de Begroting Applicatie van Inforay succesvol in gebruik genomen als uitbreiding op de Business Intelligence omgeving.


22-02-2011

Zorginstelling Syndion maakt budgethouders écht verantwoordelijk

Syndion heeft de Begroting Applicatie van Inforay succesvol in gebruik genomen. De 35 clustermanagers van Syndion zijn nu beter in staat de budgetverantwoordelijkheid ook echt inhoud te geven.


11-10-2010

XONAR neemt de Inforay Care Dashboards in recordtijd in gebruik

XONAR, een grote organisatie voor Jeugdzorg, heeft de Care Dashboards van Inforay succesvol geïmplementeerd en beschikt nu over geïntegreerde managementinformatie uit Care4, ADP Pion, Regas en Exact


10-06-2010

Inforay lanceert nieuw product ‘Begroting Applicatie voor de zorg’

Inforay, de snelst groeiende Business Intelligence leverancier in de zorg, lanceert een nieuwe begrotingsapplicatie voor de zorgsector


08-06-2010

Promens Care verhoogt de kwaliteit van stuurinformatie met Inforay

Promens Care biedt zorg en dienstverlening aan mensen met verstandelijke, psychiatrische of psychosociale beperkingen. Promens Care maakt sinds 2006 gebruik


31-05-2010

Zozijn maakt informatie uniform en toegankelijk tot detailniveau met BI van Inforay

Zozijn, een grote organisatie voor gehandicaptenzorg, heeft de Care Dashboards van Inforay succesvol geïmplementeerd en beschikt nu over geïntegreerde managementinformatie