Meer tijd voor analyse dankzij Business Intelligence van Inforay

Door: Inforay International  13-07-2011
Trefwoorden: Business Performance, Business Performance Management, Proces-optimalisatie

Leusden, 13 juli 2011 – De Viersprong, landelijk centrum voor persoonlijkheidsproblematiek, heeft de Business Intelligence software van Inforay succesvol in gebruik genomen. De voornaamste aanleiding voor de invoering van een Business Intelligence toepassing was om op efficiëntie wijze, betrouwbare en relevante stuurinformatie te verkrijgen waarmee proactief kan worden gestuurd en waarmee het combineren van gegevens mogelijk wordt.

Peter Bogaert, controller/teammanager Finance, Planning & Control en
Ingrid Schrijver, medewerker Finance, Planning & Control:

“Na een gedegen selectieproject, waarbij tien Business Intelligence leveranciers zijn beoordeeld, is voor Inforay gekozen, vanwege de ervaring in de ggz, de relatie met de leverancier van ons patiënteninformatiesysteem, best-of-breed producten en het dienstenportfolio van Inforay. De Viersprong is een topklinische ggz instelling en heeft een hoog niveau van vraagstellingen met betrekking tot het verkrijgen en delen van stuurinformatie. De Inforay aanpak maakt het mogelijk om de technologie aan te laten passen aan onze processen in plaats van andersom. Verder hebben de Inforay consultants verstand van stuurinformatie in de ggz en is de samenwerking goed. Inforay reageert snel en deskundig op onze vraagstellingen.”

“De technologie en aanpak van Inforay stellen ons in staat om de omgeving in eigen beheer te nemen als we dit zouden willen. Voorlopig hebben we dit uitbesteed, omdat Inforay dit tegen veel lagere kosten kan en we de tijd die hiermee vrijkomt veel beter kunnen besteden. Inforay is door ongeveer 80% van onze medewerkers in gebruik genomen, waaronder teamcoördinatoren (hoofd)behandelaren, managers en Raad van Bestuur. Inforay is hiermee het standaard platform voor informatievoorziening en de standaard rapportageomgeving.”

“Het Business intelligence project is boven verwachting verlopen, omdat naast de initiële verwachtingen ook het volgende is gerealiseerd: extra goodwill bij onze externe stakeholders, drill-down naar de factuurscans en t.z.t. worden onze activity based costing modellen geïntegreerd. Alleen al door de efficiency winst wordt de investering in de komende jaren terugverdiend.”

“Samengevat heeft de Inforay Business Intelligence toepassing ons het volgende opgeleverd:

§  De geplande overgang is versneld om minder tijd te besteden aan administratieve taken en meer tijd aan controle, analyse en advies.

§  Inforay zorgt voor integrale consistente informatievoorziening zodat de managers het over de inhoud kunnen hebben in plaats van bezig te zijn met het vergaren van de informatie.

§  Managers kunnen met Inforay hun eigen analyse doen wat P&C veel tijd bespaart.

§  De kwaliteit van de analyses is met Inforay omhooggeschoten.

§  Fouten in de bronbestanden zijn nu sneller zichtbaar zodat gericht actie kan worden genomen. Ook hierdoor is de kwaliteit van de informatie aanzienlijk verbeterd.

§  We kunnen nu transparanter werken voor onze externe stakeholders en hen met één druk op de knop direct voorzien van de gewenste informatie. Dit scheelt dagen handmatig klopwerk per maand.

§  De informatie is actueel en management kan zo tijdig ingrijpen en sturen

§  Managers en coördinatoren zien nu zelf wat hun prestaties zijn ten opzichte van budget en daarmee wordt P&C ontlast en is de informatievoorziening voor hen eenduidiger en van hogere kwaliteit.

§  We halen nu informatie uit onze applicaties die eerst niet mogelijk was terwijl de gegevens wel aanwezig waren. Zo kunnen we bijvoorbeeld het tijdschrijven monitoren door gegevens uit Beaufort en Care4 te integreren met betrekking tot omzet, fte en normeringen plus werkelijke productie.

§  De diverse normeringen (treeknormen, HHM normen, NZA normen, kwaliteit, Berg-op) zijn mooi te visualiseren in Inforay met snelheidsmeters, grafieken en signaleringen.

§  De cijfers worden nu beter begrepen en er is meer vertrouwen in de cijfers. Inforay maakt dit mogelijk door de transparante mogelijkheden voor drill-down en navigatie naar detailinformatie, zoals verrichtingen, boekingen, factuurscans, patiënten en medewerkers.

§  De noodzaak voor controles bij externe partijen zoals de belastingdienst en zorgverzekeraars is afgenomen door de transparante manier van werken met de Inforay technologie. Zo hebben we als top ggz instelling duurder personeel in dienst en meer indirecte tijd en dit kunnen we snel transparant maken en onderbouwen met onze Inforay Business Intelligence toepassing.

§  Er is in enkele uren een integratie opgeleverd met onze factuurscan software van Pro-Active zodat drill-down mogelijk is naar een boeking waarbij de factuur als scan wordt getoond. Hierdoor hoeven er geen papieren facturen meer te worden bewaard, wat ook door de belastingdienst is geaccordeerd.

§  Aanzienlijke besparing van kosten doordat we geen andere rapportageomgevingen meer nodig hebben.”

“Verder hebben we gekozen voor de Begroting Applicatie van Inforay, ter vervanging van de vele spreadsheets die veel tijd vragen en waarvan de gegevens vaak onvolledig, niet tijdig en niet juist zijn. Voordeel van de integratie van de Inforay Begroting Applicatie met de Inforay Business Intelligence omgeving is de tijdigheid en de verminderde kans op fouten. De Begroting Applicatie past naadloos in de Business Intelligence omgeving, omdat gebruik wordt gemaakt van dezelfde technologie, kostenplaatsen en databasekoppelingen. De Inforay Begroting Applicatie maakt het mogelijk dat Planning & Control puur het begrotingsproces ondersteunt en dat de budgethouders hier inhoudelijk verantwoordelijk voor zijn.”


Over De Viersprong, ‘landelijk centrum voor persoonlijkheidsproblematiek’

Voor wie

De Viersprong onderzoekt en behandelt een brede groep patiënten uit heel Nederland. Hun psychische klachten bestaan meestal al langere tijd en eerdere behandelingen hebben onvoldoende geholpen. Zij kampen langdurig met depressies, wisselende stemmingen of angsten. Vaak is sprake van problemen in de ontwikkeling van hun persoonlijkheid. Patiënten worstelen met hun identiteit, zijn onzeker en sociale contacten verlopen moeizaam. Vaak hebben zij ergens in hun leven traumatische ervaringen gehad.

De Viersprong behandelt ook jongeren met ernstig grensoverschrijdend gedrag en hun gezinnen. Het gaat om gezinnen waarvan een kind in aanraking is of dreigt te komen met justitie en vanwege het gedrag uit huis geplaatst dreigt te worden in bijvoorbeeld een justitiële jeugdinrichting. De behandelingen van de Viersprong kunnen als alternatief worden ingezet.

Beter door kennis

De Viersprong loopt voorop in onderzoek en kennis op het gebied van persoonlijkheidsproblematiek en werkt volgens de laatste wetenschappelijk inzichten. Met vernieuwende, maar bewezen effectieve diagnostiek en behandeling werkt zij naar een duurzaam herstel bij haar patiënten.

Website

De vernieuwde website geeft inzicht in het onderzoek en behandelingen die de Viersprong biedt voor kinderen, jongeren en volwassenen. Ook is er uitleg te vinden over wat een persoonlijkheidsprobleem is, welke soorten persoonlijkheidsproblemen er zijn evenals filmpjes waarin behandelaars zelf vertellen voor welke patiënten hun behandeling bedoeld is, hoe deze werkt en wat zij kunnen verwachten.

De afdeling Persoonlijkheidsstoornissen bij Volwassenen van de Viersprong heeft het keurmerk TOPGGz Erkend.

Trefwoorden: Business Performance, Business Performance Management, Proces-optimalisatie

Andere producten en diensten van Inforay International


04-07-2012

Inforay versterkt samenwerking met Multrix - SaaS oplossing van Inforay maakt versnelde groei door

SaaS, Planning & Control cyclus, Informatie Management, stuurinformatie, begroting, kostprijs, zorg, gezondheidszorg, webapplicatie


15-05-2012

Warande neemt de Prestatie Management software van Inforay succesvol in gebruik

Warande heeft het aanbestedingsproject met betrekking tot prestatie management succesvol afgerond met de Inforay producten en diensten. Zoals verwoord in


15-05-2012

Warande neemt de Prestatie Management software van Inforay succesvol in gebruik

Warande heeft het aanbestedingsproject met betrekking tot prestatie management succesvol afgerond met de Inforay producten en diensten. Zoals verwoord in


26-01-2012

Efficiency winst voor zorgaanbieder Centrum Maliebaan dankzij Business Intelligence

centrum maliebaan, business intelligence, efficiency, integrale informatie


22-12-2011

Zorginstelling De Passerel neemt succesvol de Begroting Applicatie van Inforay in gebruik

begroting, webapplicatie, excel, gehandicaptenzorg


06-06-2011

Horizon neemt de Care Dashboards Business intelligence software van Inforay succesvol in gebruik

business intelligence, managementinformatie, zorg, webapplicatie, care dashboards


06-06-2011

Inforay: de kijkdoos van nu voor GGZ instelling de Bascule

business intelligence, managementinformatie, zorg, webapplicatie, care dashboards


23-02-2011

Zorginstelling Zozijn neemt succesvol de Begroting Applicatie van Inforay in gebruik

Zozijn heeft de Begroting Applicatie van Inforay succesvol in gebruik genomen als uitbreiding op de Business Intelligence omgeving.


22-02-2011

Zorginstelling Syndion maakt budgethouders écht verantwoordelijk

Syndion heeft de Begroting Applicatie van Inforay succesvol in gebruik genomen. De 35 clustermanagers van Syndion zijn nu beter in staat de budgetverantwoordelijkheid ook echt inhoud te geven.


11-10-2010

XONAR neemt de Inforay Care Dashboards in recordtijd in gebruik

XONAR, een grote organisatie voor Jeugdzorg, heeft de Care Dashboards van Inforay succesvol geïmplementeerd en beschikt nu over geïntegreerde managementinformatie uit Care4, ADP Pion, Regas en Exact


10-06-2010

Inforay lanceert nieuw product ‘Begroting Applicatie voor de zorg’

Inforay, de snelst groeiende Business Intelligence leverancier in de zorg, lanceert een nieuwe begrotingsapplicatie voor de zorgsector


08-06-2010

Promens Care verhoogt de kwaliteit van stuurinformatie met Inforay

Promens Care biedt zorg en dienstverlening aan mensen met verstandelijke, psychiatrische of psychosociale beperkingen. Promens Care maakt sinds 2006 gebruik


31-05-2010

Zozijn maakt informatie uniform en toegankelijk tot detailniveau met BI van Inforay

Zozijn, een grote organisatie voor gehandicaptenzorg, heeft de Care Dashboards van Inforay succesvol geïmplementeerd en beschikt nu over geïntegreerde managementinformatie