Odion kiest voor het 5-5-5-dagen Business Intelligence plan van Inforay

Door: Inforay International  25-09-2008

Ben Zwarthoed, controller Odion:

”Dit zal het draagvlak voor de strategie vergroten omdat alle, voorheen losse rapportages nu met elkaar in worden verband gebracht in een overzichtelijk dashboard. Bovendien krijgen de leidinggevenden hierbij de mogelijkheid door te klikken tot op detailniveau (medewerker, boeking, cliënt) om inzicht krijgen in de voor hun belangrijke indicatoren.”

“Het Inforay data warehouse zal toekomstvast, applicatie-onafhankelijk en duurzaam worden waarbij historie wordt bijgehouden ten behoeve van trendanalyses. Verzuim-, personeels- en productiegegevens worden geïntegreerd zodat verhoudingen tussen de gegevens van de diverse applicaties duidelijk worden. De investering zal worden terugverdiend doordat sneller en beter inzicht leidt tot eerder bijsturen.”

“Een van de redenen waarom we voor Inforay hebben gekozen is dat Inforay duidelijkheid geeft in de totaalprijs voor het project middels het 5-5-5-dagen plan. Dit waren we in de Business Intelligence markt nog niet tegengekomen. Verder was van doorslaggevend belang dat het 5-5-5-dagen plan gericht is op kennisoverdracht zodat Odion al na 10 dagen de omgeving zelf verder kan uitbouwen en beheren.”

-----

Over Odion

Stichting Odion helpt volwassenen en kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking om een zo gewoon mogelijk leven te leiden. Het credo van Odion is: met zorg het gewone leven ondersteunen. Odion heeft ruim 60 locaties in de regio’s Zaanstreek/Waterland en Midden Kennermerland.