Warande neemt de Prestatie Management software van Inforay succesvol in gebruik

Door: Inforay International  15-05-2012
Trefwoorden: Semi-overheid, Business Performance, Business Performance Management

Warande heeft het aanbestedingsproject met betrekking tot prestatie management succesvol afgerond met de Inforay producten en diensten. Zoals verwoord in de aanbesteding was de behoefte als volgt:

“Binnen Warande bestaat de behoefte de Planning & Control cyclus verder te optimaliseren door vanuit de strategische doelstellingen te focussen en te monitoren op kritische succesfactoren. Hiermee dient derhalve een Prestatie Management Systeem te worden ontwikkeld waarbij de focus niet enkel ligt op reeds bestaande en gangbare informatie zoals financiële, personele en productieperformance, maar een systeem waarin ook andere van wezenlijk belang zijnde prestaties zoals cliënttevredenheid, kwaliteit, wachtlijsten etc. worden gemeten en kunnen worden gestuurd. Tweede overweging is dat de inzet van een Prestatie Management Systeem tevens de snelheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening aanmerkelijk zal verbeteren. Doel van de aanbesteding is het selecteren en contracteren van één partij die zorg draagt voor levering, implementatie, onderhoud en opleiding ten behoeve van een Prestatie Management Systeem voor Warande.”
 
Henk Bolhuis, manager Finance & Control:
 
“Inforay heeft de aanbesteding voor de prestatie management software gegund gekregen door op de combinatie van alle vlakken (prijs/functionaliteit/referenties) als beste uit de bus te komen.”
 
“Inforay heeft het project gerealiseerd binnen de budgettaire en doorlooptijd verwachtingen. De stuurgroep heeft de samenwerking met Inforay als positief ervaren. Er zijn ook tegenslagen geweest, zoals tijdens elk project, maar met de proactieve houding van de Inforay mensen om de voortgang erin te houden is het project uiteindelijk conform afspraak en verwachting opgeleverd, hetgeen vaak wel anders is in dit soort trajecten.”
 
“De foutgevoelige en bewerkelijke MS Excel sheets zijn nu niet meer nodig ter ondersteuning van de Planning & Control cyclus dankzij de webapplicaties van Inforay. De aansluiting met de bronsystemen is nu betrouwbaarder en het is nu mogelijk door te drillen naar detailinformatie uit de onderliggende applicaties. Dit komt zowel de efficiency, transparantie als kwaliteit ten goede.”
 
“De oplossing is positief ontvangen door de managers die integraal verantwoordelijk zijn en nu ook een instrument hebben waarmee ze geïntegreerde stuurinformatie kunnen verkrijgen en tijdig kunnen sturen. De maandelijkse overleggen tussen de vestigingsmanagers en bedrijfseconomische adviseur gaan nu beter omdat direct samen kan worden bekeken wat de verschillen ten opzichte van plan zijn en direct naar achterliggende oorzaken kan worden doorgedrilld, acties worden besproken en worden vastgelegd. Ook het middenmanagement kan op deze wijze beter worden betrokken bij de sturing en hun rol daarin beter invullen.”
 
Peter Groot, Inforay:
 
“Warande wist goed waar ze aan begon doordat eerst de processen waren georganiseerd en zover het kon dit was ‘geautomatiseerd’ met Excel. De aanbesteding hebben wij ervaren als een transparant proces. De betrokkenheid en professionaliteit van de stuurgroep van Warande heeft het project tot een succes gemaakt.”
 

Over Warande
 
Warande is een organisatie die wonen, service en zorg biedt op de Utrechtse Heuvelrug en Houten. Warande verzorgt arrangementen op maat voor senioren die het versterken en het behouden van hun vitaliteit belangrijk vinden en die vooral graag op hun eigen manier vormgeven aan het ouder worden: aangenaam actief blijven.Op het gebied van seniorenvoorzieningen heeft Warande alles in huis: van seniorenfitness en thuiszorg tot revalidatie, verzorgd wonen of intensieve verpleging in één van onze wooncentra, Verpleeghotel Bovenwegen of Hospice Heuvelrug. Warande heeft de ambitie zich te richten op de senior met een brede culturele en maatschappelijke belangstelling. Een goed verzorgde woonomgeving met geruisloze ondersteuning en dienstverlening van bovengemiddelde kwaliteit met tijd voor aandacht staan hierbij hoog in het vaandel. Zelf de regie houden binnen de eigen mogelijkheden en actieve betrokkenheid van het sociale netwerk is daarbij leidend.

Trefwoorden: Business Performance, Business Performance Management, Semi-overheid

Andere producten en diensten van Inforay International


04-07-2012

Inforay versterkt samenwerking met Multrix - SaaS oplossing van Inforay maakt versnelde groei door

SaaS, Planning & Control cyclus, Informatie Management, stuurinformatie, begroting, kostprijs, zorg, gezondheidszorg, webapplicatie


15-05-2012

Warande neemt de Prestatie Management software van Inforay succesvol in gebruik

Warande heeft het aanbestedingsproject met betrekking tot prestatie management succesvol afgerond met de Inforay producten en diensten. Zoals verwoord in


26-01-2012

Efficiency winst voor zorgaanbieder Centrum Maliebaan dankzij Business Intelligence

centrum maliebaan, business intelligence, efficiency, integrale informatie


22-12-2011

Zorginstelling De Passerel neemt succesvol de Begroting Applicatie van Inforay in gebruik

begroting, webapplicatie, excel, gehandicaptenzorg06-06-2011

Horizon neemt de Care Dashboards Business intelligence software van Inforay succesvol in gebruik

business intelligence, managementinformatie, zorg, webapplicatie, care dashboards


06-06-2011

Inforay: de kijkdoos van nu voor GGZ instelling de Bascule

business intelligence, managementinformatie, zorg, webapplicatie, care dashboards


23-02-2011

Zorginstelling Zozijn neemt succesvol de Begroting Applicatie van Inforay in gebruik

Zozijn heeft de Begroting Applicatie van Inforay succesvol in gebruik genomen als uitbreiding op de Business Intelligence omgeving.


22-02-2011

Zorginstelling Syndion maakt budgethouders écht verantwoordelijk

Syndion heeft de Begroting Applicatie van Inforay succesvol in gebruik genomen. De 35 clustermanagers van Syndion zijn nu beter in staat de budgetverantwoordelijkheid ook echt inhoud te geven.


11-10-2010

XONAR neemt de Inforay Care Dashboards in recordtijd in gebruik

XONAR, een grote organisatie voor Jeugdzorg, heeft de Care Dashboards van Inforay succesvol geïmplementeerd en beschikt nu over geïntegreerde managementinformatie uit Care4, ADP Pion, Regas en Exact


10-06-2010

Inforay lanceert nieuw product ‘Begroting Applicatie voor de zorg’

Inforay, de snelst groeiende Business Intelligence leverancier in de zorg, lanceert een nieuwe begrotingsapplicatie voor de zorgsector


08-06-2010

Promens Care verhoogt de kwaliteit van stuurinformatie met Inforay

Promens Care biedt zorg en dienstverlening aan mensen met verstandelijke, psychiatrische of psychosociale beperkingen. Promens Care maakt sinds 2006 gebruik


31-05-2010

Zozijn maakt informatie uniform en toegankelijk tot detailniveau met BI van Inforay

Zozijn, een grote organisatie voor gehandicaptenzorg, heeft de Care Dashboards van Inforay succesvol geïmplementeerd en beschikt nu over geïntegreerde managementinformatie