Zorggroep Laak & Eemhoven stuurt nu pro-actief met de Business Intelligence toepassing van Inforay

Door: Inforay International  29-11-2007

Middels de “Business Balanced Scorecard methodologie’ zijn de missie, visie, strategie en de kritische succesfactoren van Zorggroep Laak & Eemhoven bepaald. Het realiseren hiervan werd belemmerd omdat de informatievoorziening beperkt was. Hierdoor waren de budgethouders en leidinggevenden onvoldoende in staat pro-actief te handelen.

De Zorggroep had de volgende ambities:

 • Informatie tijdig beschikbaar. De huidige FTE-overzichten zijn nu pas beschikbaar na het verwerken van de salarissen per maand.
 • Informatie transparant beschikbaar. De benodigde informatie bevindt zich versnipperd over BOMAS, Beaufort, Forum, Nedap en diverse MS Excel omgevingen.
 • Informatie makkelijker bereikbaar. Budgethouders kunnen zelf geen toegang krijgen tot gewenste informatie (het is bijvoorbeeld niet mogelijk om snel en flexibel van grootboekrekening naar een specifieke boeking te navigeren).
 • Informatie op detailniveau beschikbaar. Momenteel is de informatie slechts op geaggregeerd niveau beschikbaar.

WAAROM KOOS ZORGGROEP LAAK & EEMHOVEN VOOR INFORAY

 • Direct inzicht in de prestaties door middel van persoonlijke dashboards.
 • Budgethouders krijgen de mogelijkheid prognoses aan te passen en deze tegelijk ook centraal te beheren.
 • Dagelijks benchmarken tussen de afdelingen is mogelijk.
 • Informatie is niet alleen maandelijks maar ook dagelijks beschikbaar.

WAT HEEFT INFORAY OPGELEVERD

Organisatorisch:

 • Kennisoverdracht, zodat Zorggroep Laak & Eemhoven de Inforay omgeving zelf in beheer kan nemen.
 • Direct inzicht in prestaties door middel van persoonlijke dashboards. Hierdoor staan de budgethouders dichter bij de processen, de impact van de handelingen wordt direct duidelijk.
 • Niet alleen achteraf verklaren maar ook vooruitkijken en pro-actief sturen.

Functioneel:

 • De gegevens uit de diverse systemen zijn geïntegreerd in persoonlijke dashboards:
 • Klokken met status, voortgang en alarmering
 • Monitors voor:
  • Ziekteverzuim
  • Personele bezetting
  • Productie intramuraal
  • Productie extramuraal
  • Financiële gegevens tot op boekingniveau
  • Invoer begroting FTE’s
  • Invoer begroting productie
  • Invoer prognoses productie
  • Invoer prognoses FTE’s
 • Bestaande financiële rapportages (MID) omgezet naar ‘real-time’ dashboards
 • Prognose en planning omgeving voor FTE’s en productie

Technisch:

 • Operational Data Store en informatiemodel (X-Ray) voor het automatisch en consistent ontsluiten van de gedecentraliseerde gegevens (5 applicaties) tot 1 dashboardomgeving.

ERVARINGEN VAN ZORGGROEP LAAK&EEMHOVEN

Albert Arp, Raad van Bestuur Zorggroep Laak & Eemhoven:
“Budgethouders krijgen meer grip op het proces en de resultaten.”
“Inforay kan projecten sneller opleveren door de standaard Care Monitors en de ervaring om onze care applicaties direct te ontsluiten, zodat hiervoor geen langdurige en risicovolle datawarehouse projecten nodig zijn.”

Ingrid Renes, project controller Zorggroep Laak & Eemhoven
“Wat ons aanspreekt is de combinatie van de X-Ray en open technologie waarmee het voor ons mogelijk is de kennis van de eigen organisatie te gebruiken en deze binnen de organisatie te houden.”
“Door het gebruik van Inforay is de data meer gaan leven en wordt het effect van handelingen nu direct zichtbaar, zodat ook tijdig actie kan worden ondernomen. Dit was minder goed mogelijk met onze vroegere Excel-rapportages.”

---

Over Inforay
Inforay levert pragmatische Business Intelligence (BI) en Corporate Performance Management (CPM) totaaloplossingen voor de Zorgsector die zijn afgestemd op uw specifieke situatie en wensen. Wij hebben zowel de expertise als de technologie in huis om uw organisatie te ondersteunen bij het operationeel maken van uw strategie. Kenmerkend zijn de korte implementatietrajecten, lage beheersinspanningen en het gebruiksgemak van onze oplossingen. www.inforay.nl

Over Zorggroep Laak & Eemhoven
Zorggroep Laak & Eemhoven is een van de grotere aanbieders van wonen, zorg en welzijnsdiensten in de regio Eemland. De organisatie omvat 541 verpleeghuisplaatsen, 490 verzorgingshuisplaatsen en tal van activiteiten op het gebied van welzijn, zorg en dienstverlening aan ouderen die in complexen in de nabijheid van de locaties wonen. Daarnaast biedt de organisatie welzijnsdiensten voor senioren in de stad Amersfoort. In totaal gaat het om 14 locaties.
Laak & Eemhoven is werkzaam in Amersfoort, Leusden, Nijkerk, Soest, Bunschoten, Woudenberg en Ermelo. In het totale werkgebied wonen ruim 300.000 mensen.
Inmiddels maakt Zorggroep Laak & Eemhoven deel uit van de stichting Zorggroep Amant & Laak en Eemhoven. In totaal werken er bij deze stichting 4.600 medewerkers. Doel van de nieuwe organisatie is het leveren van zorg en dienstverlening aan mensen zowel in de thuissituatie als in verzorgingshuizen en verpleeghuizen. www.laakeneemhoven.nl