NEUSCORRECTIE

NEUSCORRECTIE van Kliniek Laurium

Door: Kliniek Laurium  26-06-2009
Trefwoorden: Kliniek, Neuscorrectie, Prive Kliniek

Resultaat van een neuscorrectie

Het resultaat van de neuscorrectie heeft een blijvend karakter. Over het algemeen worden bij neuscorrectie geen uitwendige huidsneden gemaakt. De sneetjes liggen doorgaans in de inwendige neusdelen en zijn dus niet waarneembaar. In een enkel geval is een sneetje noodzakelijk in de onderrand van het neustussenschot of op de overgang van de neusvleugels naar de lippen.

Verdoving - neuscorrectie

Afhankelijk van de uitgebreidheid van de operatie kan plaatselijke verdoving of algehele narcose worden toegediend. De correcties kunnen poliklinisch of in dagverpleging worden uitgevoerd.

Neuscorrectie - na de operatie

Na de operatie valt de pijn over het algemeen erg mee. In de meeste gevallen zal de neus gedurende enkele dagen inwendig getamponneerd zijn, zodat de patiënt gedurende deze periode door de mond moet ademen. Er kan een forse zwelling na de operatie ontstaan ter plaatse van de gelaatshelft naast de neus, zoals b.v. de oogleden. Deze zwelling duurt enkele dagen. Na de operatie zal meestal een pleister- of gipsverband zijn aangebracht over de neus. Na 1 à 2 weken wordt dit verwijderd. De zwelling die na het verwijderen van dit verband op de neus bestaat kan gedurende enkele maanden aanwezig blijven.

Succes - neuscorrectie

De mate van welslagen van een neuscorrectie wordt niet alleen bepaald door de chirurg maar ook door de kwaliteit van de weefsels van de neus. De operatie biedt verbetering en meestal geen perfectie. Vaak zal een neuscorrectie meer zelfvertrouwen geven en daardoor minder commentaar van de omgeving oproepen. Zoals bij elke operatie bestaat er een kans op bloeding, infectie, gestoorde wondgenezing of een niet geheel symmetrische vorm of ander tegenvallend resultaat. Zelfs in de handen van onze meest geroutineerde chirurg kan het zijn dat voor de patiënt het resultaat teleurstelt.

Indien U nog vragen heeft adviseren wij u om deze te noteren en aan ons voor te leggen.

Prijsindicatie: tussen de 3500 en 4500 euro

Trefwoorden: Kliniek, Kromme Neus, Neuscorrectie, Neusoperatie, Neustussenschot, Prive Kliniek, Scheve Neus,