Nationaal Onderzoek Medisch Specialisten 2006

Door: Elsevier Gezondheidszorg  13-10-2006
Trefwoorden: Onderzoek, Medisch, Specialisten

Medisch specialisten en huisartsen vinden dat zij teveel tijd kwijt zijn aan het “secundaire proces” ofwel patiëntenadministratie, overige administratie en managementtaken. Dit zou vooral te wijten zijn aan toenemende bureaucratisering en invloed vanuit de politiek. “Er is een overmaat aan managementlagen in ziekenhuis organisaties. Deze mensen weten je goed van je primaire taken en werk af te houden”, aldus enkele van de 964 deelnemers aan het Nationaal onderzoek van Elsevier Gezondheidszorg. Onder hen leeft een sterke behoefte om efficiënter en effectiever te werken. Gemiddeld werken huisartsen en specialisten 53 ½ uur per week. Daarvan besteden zij zes uur aan patiëntenadministratie en vier uur aan overige administratieve taken en management taken. Aan patiëntenzorg wordt 31 uur besteed. De rest van de tijd wordt besteed aan onderzoek en (verplichte) bij- en nascholing.

Toenemende werkdruk, de vergrijzing van de bevolking en de toenemende specialisatie binnen de zorgsector zijn van invloed bij het indelen van de tijd. Ook vercommercialisering van de financiering van het zorgstelsel, organisatorische veranderingen in het ziekenhuis (invloed management) en arbeidsmarktontwikkelingen (opkomst deeltijdwerken), worden veelvuldig als probleem benoemd.

Trends in informatiegebruik
Over het huidige aanbod van informatie is de doelgroep gematigd tevreden, dit wordt vooral als overweldigend ervaren. Verbeteringen liggen op het vlak van de manier waarop informatie toegankelijk is. De top 3 belangrijkste bronnen van informatie voor medici zijn: internet, tijdschriften en collega’s, gevolgd door databases en boeken. De deelnemers dichten kansen toe aan handige toepassingen via het internet, die het werk makkelijker maken. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat de behoefte aan een landelijk elektronisch patiëntendossier groot is.

Online nascholing Elsevier Gezondheidszorg, marktleider met uitgaven voor de gezondheidszorg, gaat met deze resultaten haar productaanbod verder verbeteren. Het nieuwste product van Elsevier Gezondheidszorg is online nascholing. Dit najaar start deze mogelijkheid voor cardiologen en internisten op www.healthdirect.nl. Ook verschijnt dit najaar een attractieve online nascholing voor huisartsen. Dit is een praktijkgerichte en gebruiksvriendelijke manier van nascholen waarvoor accreditatie is aangevraagd bij het College voor Accreditering Huisartsen.

Op http://www.elseviergezondheidszorg.nl/service vindt u de samenvatting van het Nationaal Onderzoek Medisch Specialisten 2006.

EINDE PERSBERICHT


Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:

Elsevier Gezondheidszorg
Paul Emons, uitgever HealthDirect
? 0346 – 57 7980
? [email protected]

Elsevier Gezondheidszorg
Leo Koning, marketing manager
? 0346 – 57 7313
? [email protected]

Trefwoorden: Medisch, Nationaal, Onderzoek, Specialisten