Begeleiden van patienten die zelfverwonden

Begeleiden van patienten die zelfverwonden van Elsevier Gezondheidszorg

Door: Elsevier Gezondheidszorg  24-07-2009
Trefwoorden: Zelfverwonding

Begeleiding van patiënten die zelfverwonden

Zelfverwonden gaat gepaard met gevoelens van schaamte en schuld. Mensen die zelfverwonden, hebben moeite om over hun gedrag te praten. Dit uit angst om als psychiatrische patiënt of ‘aandachttrekker’ te worden gestigmatiseerd. Voor verpleegkundigen is het vaak moeilijk om een goede relatie op te bouwen met patiënten die zelfverwonden en om hen adequaat te begeleiden.

Dit interventiepakket wil verpleegkundigen en patiënten die zelfverwonden, ondersteunen in hun samenwerking. Belangrijk is een signaleringsplan, gericht op de bevordering van zelfredzaamheid in het omgaan met zelfverwonden. Hierbij staan drie doelen centraal:
• de bevordering van de communicatie tussen verpleegkundige en
patiënt,
• de vroegtijdige signalering van oplopende stress en (dreigend)
zelfverwonden, en
• het uitvoeren van interventies gericht op het omgaan met
zelfverwonden.

De aangereikte interventies houden rekening met de grote verscheidenheid van patiënten die zelfverwonden. Begeleiding van patiënten die zelfverwonden bestaat uit een studiegedeelte, een werkboek en praktische invulschema’s.

Drs. Maartje Bosman is verpleegkundige, bewegingswetenschapper en onderzoeker met een lectoraat GGZ-verpleegkunde aan de Hogeschool INHolland. Dr. Berno van Meijel is verpleegkundige en lector GGZ-verpleegkunde aan de Hogeschool INHolland. Het interventiepakket komt voort uit een samenwerkingsproject van de Hogeschool INHolland en de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging.

Begeleiding van patiënten die zelfverwonden is een uitgave van Elsevier Gezondheidszorg. Verkrijgbaar via www.elseviergezondheidszorg.nl, www.boox.nl, de klantenservice op 0314-358 358 en via de boekhandel. ISBN 9789035230927 / € 15,00.

Trefwoorden: Zelfverwonding

Contact Elsevier Gezondheidszorg

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share